برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1328 100 1

copywriter

/ˈkɑːpiˌraɪtər/ /ˈkɒpɪraɪtə/

(نشریات) نویسنده ی آگهی های تجارتی و مطالب تبلیغاتی

بررسی کلمه copywriter

اسم ( noun )
• : تعریف: one who writes text for publication or broadcast, esp. for advertisements.

واژه copywriter در جمله های نمونه

1. In 1990, copywriter Peter Murphy accused Riney of defrauding him of his $ 2 million share in the agency.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۹۰، copywriter پیتر مورفی Riney را به فریب دادن او از ۲ میلیون دلار در این آژانس متهم کرد
[ترجمه گوگل]در سال 1990، پیتر مورفی، کپی رایت، متهم کرد که Riney از تقلب 2 میلیون دلاری خود در آژانس محروم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Take the case of the copywriter charged with advertising men's shirts with three different sleeve lengths.
[ترجمه ترگمان]پرونده of را که به پیراهن‌های مردان تبلیغاتی با سه آستین متفاوت نشان می‌دهد را در نظر بگیرید
[ترجمه گوگل]نگاهی به مورد copywriter متهم به تبلیغ پیراهن مردانه با سه آستین مختلف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Every copywriter was asked to put in a list.
[ترجمه ترگمان] همه copywriter درخواست کردن که توی لیست قرار بگیرن
[ترجمه گوگل]هر کپی رایت از یک لیست خواسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He worked for years as a copywriter, and that type of exactitude is evidenced in his work.
...

معنی کلمه copywriter به انگلیسی

copywriter
• one who writes advertising or publicity copy
• a copywriter is a person who writes the words for advertisements.

copywriter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الی^-^
نویسنده ی تبلیغاتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی copywriter
کلمه : copywriter
املای فارسی : کپیوریتر
اشتباه تایپی : زخحغصقهفثق
عکس copywriter : در گوگل

آیا معنی copywriter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )