برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

coquetry

/ˈkɒkɪtri/ /ˈkɒkɪtri/

معنی: ناز، عشوه، کرشمه، عشوهگری، طنازی، دلبری، غمزه
معانی دیگر: لوندی، لاس زنی

واژه coquetry در جمله های نمونه

1. she is a master of coquetry
او در عشوه‌گری ید طولایی دارد.

2. If she showed any tendency to coquetry he would be apt to straighten her tie, or if she "took up" with him at all, to call her by her first name.
[ترجمه ترگمان]اگر او تمایلی به طنازی و طنازی نشان می‌داد، می‌توانست کراواتش را صاف کند، یا اگر او اصلا با او حرف می‌زد، تا اسمش را با اسم کوچکش صدا بزند
[ترجمه گوگل]اگر او تمایل به کوکتی را نشان داد، او مناسب خواهد بود تا کراوات خود را درست کند یا اگر او با او تمام شود، نام او را با او تماس بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. she showed any tendency to coquetry he would be apt to straighten her tie, or if she " took up " with him at all, to . . .
[ترجمه ترگمان]او تمایلی به طنازی و طنازی نشان می‌داد که کراواتش را صاف کند، یا اگر هم با او حرف می‌زد …
[ترجمه گوگل]او هر تماشایی را نشان می دهد که به اوج لذت برسد، او مناسب است که بتواند کراواتش را درست کند، یا اگر او را با او در میان بگذارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Claudio was easily caught in her web of coquetry and lies.
[ترجمه ترگمان]کلادیو به راحتی در تار coquetry و دروغ‌ها گیر کرده بود
[ترجمه گوگل]کلودیو به راحتی در وب خود از کوکتل و دروغ ها گرفتار ش ...

مترادف coquetry

ناز (اسم)
affectation , coquetry
عشوه (اسم)
coquetry
کرشمه (اسم)
coquetry
عشوهگری (اسم)
coquetry , coquettishness
طنازی (اسم)
coquetry
دلبری (اسم)
coquetry
غمزه (اسم)
coquetry

معنی کلمه coquetry به انگلیسی

coquetry
• flirtation, flirtatious act;dalliance; trifling in love
• coquetry is used to refer to coquettish behaviour; a literary word.

coquetry را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
دلبري ناب❤️
my leman sweetheart
With your pretty eyes
Take a glance at me go crazy
دلبر ناب دلم
با چشماي مشكي خوشگلت يكم
يك نگاه ريز زيرچشمي بزن ديوونه بشم
🎼naser zeynali

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coquetry
کلمه : coquetry
املای فارسی : کقوتری
اشتباه تایپی : زخضعثفقغ
عکس coquetry : در گوگل

آیا معنی coquetry مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )