برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cornus mas

cornus mas را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
زغال اخته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cornus mas مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )