برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

countable, adj•


شمردنی، به حساب آوردنی، شمارش پذیر، شمارپذیر

countable, adj• را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی countable, adj•
کلمه : countable, adj•
املای فارسی : کونتبل، ادج•
اشتباه تایپی : زخعدفشذمث, شیت•
عکس countable, adj• : در گوگل

آیا معنی countable, adj• مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )