برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1215 100 1

countable noun


(دستور زبان) اسم شمارش پذیر

معنی کلمه countable noun به انگلیسی

countable noun
• a countable noun is the same as a count noun.

countable noun را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی countable noun
کلمه : countable noun
املای فارسی : کونتبل نون
اشتباه تایپی : زخعدفشذمث دخعد
عکس countable noun : در گوگل

آیا معنی countable noun مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )