برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

courtside


ورزش : کناره هاى زمین

courtside را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین سلیوان
کنار زمین
Setayesh-Arya
بالا نشین (درمورد ملکه و پادشاه که بالا می نشستند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی courtside
کلمه : courtside
املای فارسی : کرتسیده
اشتباه تایپی : زخعقفسهیث
عکس courtside : در گوگل

آیا معنی courtside مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )