برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1289 100 1

coyote

/koɪˈoʊt/ /koɪˈəʊt/

معنی: گرگ صحرایی امریکای شمالی
معانی دیگر: (جانورشناسی)، کایوت (canis latrans از خانواده ی سگ ها - بومی دشت های امریکای شمالی که همسان گرگی کوچک است)

بررسی کلمه coyote

اسم ( noun )
حالات: coyote, coyotes
• : تعریف: a small wolflike carnivore of North America.

- The farmer put up a tall fence to protect his chickens from coyotes.
[ترجمه ترگمان] کشاورز برای محافظت از مرغ‌های خود از coyotes یک حصار بلند تشکیل داد
[ترجمه گوگل] کشاورز یک حصار بلند را برای محافظت از جوجه هایش از کویوت ها گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه coyote در جمله های نمونه

1. The Indian hurled his spear at the coyote.
[ترجمه ترگمان]هندی نیزه‌اش را به طرف گرگه پرتاب کرد
[ترجمه گوگل]هندی او را در کویوت کوبید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Evcn the coyote chained to a stake near the gas pumps to entertain the tourists understands the meaning of injustice.
[ترجمه ترگمان]Evcn که به مزرعه‌ای در نزدیکی پمپ‌های بنزین متصل شده‌اند تا گردشگران را سرگرم کنند، معنای بی‌عدالتی را درک می‌کنند
[ترجمه گوگل]Evolve کویوت به سهام نزدیک پمپ های گاز به سرگرمی گردشگران به معنی بی عدالایی درک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The coyote returned to the barn end and plopped down in front of the crowd of llamas.
[ترجمه ترگمان]گرگ صحرایی به طویله برگشت و جلوی جمعیت llamas ایستاد
[ترجمه گوگل]کویوت به انتهای انبار بازگشت و در مقابل جمعیت لاماها قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. These include the grizzly bear, cougar, wolverine, wolf, coyote, and bald and golden eagles.
[ترجمه ترگمان]اینها شامل خرس گریزلی، cougar، گرگ، گرگ، گرگ coyote، ...

مترادف coyote

گرگ صحرایی امریکای شمالی (اسم)
coyote

معنی کلمه coyote به انگلیسی

coyote
• north american prairie wolf
• a coyote is a small wolf which lives in the plains of north america.

coyote را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خشایار نوروزی
کسی که قاچاق انسان میکند
نیازعلی شمس
افسانه‌ای
نیازعلی شمس
نابایسته،نابایستمند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی coyote
کلمه : coyote
املای فارسی : کیت
اشتباه تایپی : زخغخفث
عکس coyote : در گوگل

آیا معنی coyote مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )