برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1290 100 1

crave

/ˈkreɪv/ /kreɪv/

معنی: ارزو کردن، اشتیاق داشتن
معانی دیگر: استدعا کردن، فروتنانه خواهش کردن، تمنا کردن، (از ته دل) خواستن، (با اشتیاق زیاد) طلب کردن، (زن آبستن) ویار داشتن، غنج زدن، شنگیدن، ولع داشتن، مالش رفتن، سخت نیاز داشتن به، طلبیدن

بررسی کلمه crave

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: craves, craving, craved
(1) تعریف: to desire intensely or need urgently.
مترادف: covet, desire, yearn for
متضاد: spurn
مشابه: long for, want, wish for

- There is no place to get sushi in our town, so we often crave it.
[ترجمه ترگمان] هیچ جایی برای سوشی خوردن تو شهرمون وجود نداره، پس اغلب هوس این کار رو می‌کنیم
[ترجمه گوگل] هیچ جایی برای گرفتن سوشی در شهر ما وجود ندارد، بنابراین ما اغلب آن را می خواهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She hadn't been home for a long time, and she craved a good conversation with her dad.
[ترجمه ترگمان] مدت زیادی بود که به خانه نرفته بود و در انتظار یک مکالمه خوب با پدرش بود
[ترجمه گوگل] او برای مدت طولانی خانه ای نبود، و او با یک خواهر و برادر دوست داشتنی صحبت می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He craves to be taken seriously by his peers.
[ترجمه ترگمان] او مشتاق است که توسط همسالان خود جدی گرفته شود
[ترجمه گوگل] او تمایل دارد به طور جدی توسط همسالانش مورد توجه قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

واژه crave در جمله های نمونه

1. Nothing crave, nothing have.
[ترجمه ترگمان]هیچ چیز اشتیاق نداره، هیچی هم نداره
[ترجمه گوگل]هیچ چیز دلش نمی خواهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Many young children crave attention.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از کودکان مشتاق توجه هستند
[ترجمه گوگل]بسیاری از بچه های کوچک تمایل به توجه دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is only natural for youngsters to crave the excitement of driving a fast car.
[ترجمه ترگمان]این فقط برای جوانان طبیعی است که اشتیاق رانندگی با یک ماشین سریع را دارند
[ترجمه گوگل]این تنها برای جوانان طبیعی است که از هیجان رانندگی یک ماشین سریع لذت می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is often claimed that children crave discipline because without it they are overloaded with judgements, decisions and opportunities.
[ترجمه ترگمان]اغلب ادعا می‌شود که کودکان به خاطر اینکه بدون آن با قضاوت، تصمیمات و فرصت‌ها بیش از حد تحمل می‌کنند، نظم و انضباط دارند
[ترجمه گوگل]اغلب ادعا می شود که کودکان طرز ریاضیات را می خواهند، ...

مترادف crave

ارزو کردن (فعل)
wish , desire , aspire , yearn , crave , desiderate
اشتیاق داشتن (فعل)
thirst , long , hunger , aspire , yearn , crave , hanker

معنی کلمه crave به انگلیسی

crave
• desire, long for; beg, beseech
• if you crave something or crave for it, you want to have it very much.

crave را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
هوس کردن
علیرضا عسکری
هوس کردن
aynaz
سماده زدن در نجاری
Commander
حک کردن _ تراشیدن
فواد بهشتی
قابل توجه دو کاربر بالایی عزیز: aynaz و Commander
این لغت یعنی crave را نباید با لغت carve که به معنی حک کردن، تراشیدن و سمباده زدن است، اشتباه گرفت
دنی
گرسنگی
میلان
ویار
آذر
طلبیدن،آرزو داشتن،اشتیاق داشتن
يار دلواري
متمایل ،طلبیدن ،اشتیاق
You crave my strictures
I'll make you a little child
هوس سختگیریهای منو کردی
حالتو جا میارم بچه سوسول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crave
کلمه : crave
املای فارسی : کرو
اشتباه تایپی : زقشرث
عکس crave : در گوگل

آیا معنی crave مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )