برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1233 100 1

crease

/ˈkriːs/ /kriːs/

معنی: شکن، خط اطوی شلوار، چین، چروک شدن، چین دار شدن، چین دار کردن
معانی دیگر: (در شلوار مردانه) خط اطو، تا، (دامن زنانه) چین، چین و چروک، چروک دار کردن یا شدن، چین انداختن، تادار کردن یا شدن، املای دیگر واژه ی: kris

بررسی کلمه crease

اسم ( noun )
(1) تعریف: a groove or fold, produced by heat or pressure.
مشابه: fold, pucker, rumple, wrinkle

- a crease in the earth's surface
[ترجمه ترگمان] یک خط در سطح زمین
[ترجمه گوگل] فرسایش در سطح زمین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a crease in a pair of trousers
[ترجمه فرزاد زارع] هر دو ساق شلوار اتو کشیده شده
|

[ترجمه ترگمان] یک چروک با یک جفت شلوار
[ترجمه گوگل] یک جفت در یک جفت شلوار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a groove in the skin; wrinkle.

- The crease in his brow deepened with age.
[ترجمه ترگمان] چروک پیشانیش با گذشت زمان عمیق‌تر شد
[ترجمه گوگل] چروک در سینه اش با سن افزایش می یابد
[ترجمه شما] ...

واژه crease در جمله های نمونه

1. the crease in trousers
تا (یا خط اطوی) شلوار

2. in my youth, i used to put my trousers under the mattress to give it a crease
در جوانی شلوار خودم را زیر تشک می‌انداختم تا خط پیدا کند.

3. Pack the clothes carefully so that you don't crease them.
[ترجمه ترگمان]لباس‌ها رو با دقت جمع کن تا چروک نشن
[ترجمه گوگل]لباس هایتان را به دقت جمع کنید تا آنها را نزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He ironed a crease down the front of each trouser leg.
[ترجمه ترگمان]یک چین بین دو پاچه شلوارش را اتو کرد
[ترجمه گوگل]او از بین بردن هر جلسه ی هر شلوار، چسبیده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Don't sit on my newspaper. You'll crease it!
[ترجمه ترگمان]روی روزنامه من نشین تو چروک خواهی شد!
[ترجمه گوگل]در روزنامه من نشنید شما آن را خواهد کرد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He spent six hours at the crease .
...

مترادف crease

شکن (اسم)
fold , crease , plica
خط اطوی شلوار (اسم)
crease
چین (اسم)
flexure , offset , fold , fringe , frill , crispiness , chitlings , crease , wrinkle , fluting , crimp , chitlins , chitterlings , furbelow , lock , pucker , plication , plica , plait , tuck , pleat
چروک شدن (فعل)
shrink , constringe , shrivel , crease , pucker , tousle
چین دار شدن (فعل)
crease
چین دار کردن (فعل)
crease , plicate , plait

معنی عبارات مرتبط با crease به فارسی

(بازی کریکت) خط یا مرزی که چوگانزن نباید از آن فراتر رود

معنی crease در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] شکن (زمین شناسی یخچالی): اصطلاحی که توسط وودورث (ص 665-1901) برای یک کانال سرریز که سابقاً جلوی برفآب بوده است، استفاده شد.
[نساجی] چین و چروک - تاخوردگی - تاخوردن
[نساجی] عملیات ضد چروک کردن پارچه
[نساجی] باز کردن چروک - باز شدن چروک - باز گشت از حالت چروک
[نساجی] زاویه باز شدن چروک - زاویه چروک
[نساجی] ضد چروک - مقاوم در برابر چروک شدن
[نساجی] تکمیل ضد چروک
[نساجی] تکمیل ضد چروک - تکمیل مقاوم کردن در برابر چروک
[نساجی] مقاومت چروک پذیری - مقاومت خمشی - مقاومت در برابر چروک شدن -مقاومت چروک
[نساجی] ماده ضد چروک کننده - ماده مقاوم کننده در برابر چروک
[نساجی] تکمیل ضد چروک پارچه
[نساجی] تکمیل ضد چروک منسوجات سلولزی
...

معنی کلمه crease به انگلیسی

crease
• fold, ridge (in fabric, paper, etc.); wrinkle; (hockey) rectangular area in front of the goal in ice hockey; (lacrosse) semicircular area that encircles a lacrosse goal
• fold, make a ridge (in paper, fabric, etc.); cause to wrinkle; become wrinkled
• creases are lines or folds that appear in cloth or paper when it is crushed.
• if you crease something such as cloth or paper or if it creases, lines or folds appear in it because it has been crushed.
• if your face creases or is creased, lines appear on it because you are frowning or smiling.
• in cricket, the crease is a line on the pitch near the wicket where the batsman stands.
crease proof fabric
• fabric which does not wrinkle

crease را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower
خط اتو ...‌نه اطو !!!
آرزو شاین
خط زمین بازی کریکت
فریدون ثقفی
تا کردن (تاکننده)

مثال cearisig rules خط کشهای تاکننده یا تیغه های تاکننده برای مصرف در تا کردن مقوا وکارتن در صنف کارتن سازها وچاپخانه هاو صنف قنادی ها ومیوه فروشیها وبسته بندی وغیره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crease
کلمه : crease
املای فارسی : کریس
اشتباه تایپی : زقثشسث
عکس crease : در گوگل

آیا معنی crease مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )