برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

creativity

/ˌkrieˈtɪvəti/ /kriˈeɪtɪv/

معنی: قوه ابتکار، قدرت خلاقه، قدرت ابداع، افرینندگی
معانی دیگر: خلاقیت، آفرینندگی، آفریدگری، creativeness : قدرت خلاقه

بررسی کلمه creativity

اسم ( noun )
(1) تعریف: the capability of inventing or producing original or imaginative work.
مشابه: imagination, ingenuity, originality

(2) تعریف: the process of so inventing or producing.
مشابه: ingenuity

واژه creativity در جمله های نمونه

1. poetic creativity
خلاقیت شاعرانه

2. barren of creativity
عاری از خلاقیت

3. I admired the creativity which prevailed among the young writers.
[ترجمه فائزه] من از خلاقیتی که در بین نویسندگان جوان غالب بود تحسین کردم.
|
[ترجمه ترگمان]من خلاقیت را که در میان نویسندگان جوان رواج داشت تحسین کردم
[ترجمه گوگل]من از خلاقیتی که در میان نویسندگان جوان وجود داشت، تحسین می شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A good teacher can encourage artistic creativity.
[ترجمه ترگمان]یک معلم خوب می‌تواند خلاقیت هنری را تشویق کند
[ترجمه گوگل]یک معلم خوب می تواند خلاقیت هنری را تشویق کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. They hope the new rules will not stifle creativity.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها امیدوارند که قوانین جدید خلاقیت را سرکوب نکنند
[ترجمه گوگل]آنه ...

مترادف creativity

قوه ابتکار (اسم)
ingenuity , creativeness , creativity
قدرت خلاقه (اسم)
creativeness , creativity
قدرت ابداع (اسم)
creativeness , creativity
افرینندگی (اسم)
creativeness , creativity

معنی creativity در دیکشنری تخصصی

[صنعت] خلاقیت - عبارتست از پیدایی و تولید یک فکر یا اندیشه نو
[روانپزشکی] خلاقیت. توانایی آفرینش چیزی بدیع و تازه. به عقیده پیاژه، تفکر کودک در شروع دوره نوجوانی بیشتر انتزاعی، مفهومی، منطقی و آینده گرا است.

معنی کلمه creativity به انگلیسی

creativity
• innovativeness, inventiveness; artistry; ability to create

creativity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
خلاقیت، ابتکار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی creativity
کلمه : creativity
املای فارسی : کریتیویتی
اشتباه تایپی : زقثشفهرهفغ
عکس creativity : در گوگل

آیا معنی creativity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )