برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1327 100 1

cricket

/ˈkrɪkət/ /ˈkrɪkɪt/

معنی: زنجره، جیرجیرک، یکجور گوی بازی
معانی دیگر: (جانورشناسی) جیرجیرک، زنجره (انواع حشرات راست بال و جهنده و دارای شاخک های بلند که با مالیدن بال ها به هم صدای جیرجیر می کنند ـ به ویژه زنجره های تیره ی gryllidae)، (ورزش) بازی کریکت، کریکت بازی کردن، چهارپایه ی چوبی

بررسی کلمه cricket

اسم ( noun )
• : تعریف: any of various insects that are similar to grasshoppers in having long antennae and great leaping ability, the male of which produces a shrill chirp by rubbing its front wings together.
اسم ( noun )
(1) تعریف: a game played outdoors with a ball, bats, and wickets at either end of the field, by two opposing teams of eleven members each.

(2) تعریف: good sportsmanship; fair play.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: crickets, cricketing, cricketed
مشتقات: cricketer (n.)
• : تعریف: to play cricket.

واژه cricket در جمله های نمونه

1. a cricket pitch
زمین بازی کریکت

2. Football, cricket and hockey are all team sports.
[ترجمه ترگمان]فوتبال، کریکت و هاکی همه ورزش‌های تیمی هستند
[ترجمه گوگل]فوتبال، کریکت و هاکی، همه ورزشهای تیمی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Football and cricket are outdoor games.
[ترجمه ترگمان]فوتبال و کریکت بازی‌های خارج از خانه هستند
[ترجمه گوگل]فوتبال و کریکت بازی های خیابانی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The crowd loves to watch attacking cricket.
[ترجمه ترگمان]مردم عاشق تماشای حمله به کریکت هستند
[ترجمه گوگل]جمعیت دوست دارد به تماشای کریکت حمله کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Traditionally, white flannels are worn when playing cricket.
[ترجمه ترگمان]به طور سنتی، لباس فلانل سفید هنگام بازی کریکت فرسوده می‌شود
[ترجمه گوگل]به طور سنتی، فلاون های سفید هنگام بازی در کریکت پوشیده می شوند
[ترجمه شما] ...

مترادف cricket

زنجره (اسم)
cicada , cricket , cicala , grig
جیرجیرک (اسم)
cricket
یکجور گوی بازی (اسم)
cricket

معنی عبارات مرتبط با cricket به فارسی

(حشره شناسی) زنجره ی اورشلیم (تیره ی stenopelmatidae - بی بال و شاخدار - بومی نواحی خشک غرب امریکا)
(جانورشناسی) جیرجیرک کاوگر (تیره ی gryllotalpidae که ریشه ی گیاه می خورد)، آب دزدک

معنی cricket در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] جیرجیرک. سیرسیرک. حشرات جهنده راست بالان از خانواده ( gryllidae )

معنی کلمه cricket به انگلیسی

cricket
• leaping insect which is related to the grasshopper; outdoor sport played with ball and bat (popular in england)
• cricket is an outdoor game played between two teams who try to score points, called runs, by hitting a ball with a wooden bat.
• a cricket is a small jumping insect that produces sharp sounds by rubbing its wings together.
as merry as a cricket
• very happy, very cheerful
play cricket
• participate in a game of cricket

cricket را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن امامی
جیرجیرک - نوعی حشره که شب ها پیوسته جیر جیر می کنه
tinabailari
🦗🦗 جیرجیرک
مهدی باقری
یک ورزش تیمی بت و توپ است که بین دو تیم ۱۱ نفره انجام می‌شود
ظاهرش تو مایه های بیس باله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cricket
کلمه : cricket
املای فارسی : کریکت
اشتباه تایپی : زقهزنثف
عکس cricket : در گوگل

آیا معنی cricket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )