برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

criticality

معنی criticality در دیکشنری تخصصی

[نساجی] میزان اهمیت
[آمار] وضع بحرانی
[آمار] قضیه وضع بحرانی

معنی کلمه criticality به انگلیسی

criticality
• state of urgency, condition of being critical; point at which a chain reaction can be sustained (esp. regarding nuclear reactions)

criticality را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا هروی
میزان حیاتی بودن
محسن میریوسفی
اهمیت
ارزیابی اهمیت criticality assessment
لیلی موسوی
the state of being critical
انتقادگری
حسین رحمانی
حدت و شدت
اهمیت
شاخص
ویژگی ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی criticality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )