برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1349 100 1

crocodile

/ˈkrɑːkəˌdaɪl/ /ˈkrɒkədaɪl/

معنی: تمساح، سوسمار
معانی دیگر: (جانورشناسی) تمساح، سوسمار (آبی) (زیر تیره ی crocodylinae)، مکرمج، پوست سوسمار

بررسی کلمه crocodile

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various large reptiles found in tropical swamps, with a thick, tough skin, a long tail, and a pointed snout.

(2) تعریف: any similar reptile, such as an alligator.

واژه crocodile در جمله های نمونه

1. A crocodile was lurking just below the surface.
[ترجمه ترگمان]یک کروکودیل، درست زیر سطح آب پنهان بود
[ترجمه گوگل]یک تمساح تقریبا زیر سطحی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The crocodile is a strange-looking creature.
[ترجمه ترگمان]سوسمار موجود عجیبی است
[ترجمه گوگل]تمساح یک موجود عجیب و غریب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Her crocodile skin clutch bag matched her shoes.
[ترجمه ترگمان]کیف پوست crocodile با کفش‌های او همخوانی داشت
[ترجمه گوگل]کیسه کلاچ پوست تمساح او با کفش های او هماهنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The crocodile lays its eggs on land.
[ترجمه نجاتی] تمساح تخم خود را بر زمین می گذارد|
[ترجمه ترگمان]The ...

مترادف crocodile

تمساح (اسم)
alligator , crocodile
سوسمار (اسم)
crocodile , lizard , iguana , varan

معنی عبارات مرتبط با crocodile به فارسی

(جانور شناسی) مرغ تمساح (pluvianus aegyptius که بومی افریقا بوده و انگل های تمساحان را می خورد)
اشک تمساح (گریه ی دروغین، تظاهر به غم)، اشک دروغی

معنی کلمه crocodile به انگلیسی

crocodile
• predatory aquatic reptile
• a crocodile is a large reptile with a long body. crocodiles live in rivers and eat meat.
crocodile tears
• tears which are not sincere, hypocritical show of emotion, false tears
• crocodile tears are tears or other expressions of grief that are not genuine or sincere.

crocodile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Golnaz
کروکودیل
زهرا اسماعیل وندی
ب معنی کروکودیل آبی
m.g
همون طور که از تلفظ اش معلوم است معنی آن کروکودیل یا نوعی تمساح است
f
از نظر من به معنی کروکودیل
Sams
کروکودیل یا همون تمساح
سعید صدام
تمساح
tinabailari
🐊🐊 کروکدیل
sana
کروکودیل
محدثه
کروکدیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی crocodile
کلمه : crocodile
املای فارسی : کروکدویل
اشتباه تایپی : زقخزخیهمث
عکس crocodile : در گوگل

آیا معنی crocodile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )