برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cross bench


نیمکت بیطرفان درمجلس

cross bench را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیوشا
بیطرفان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cross bench
کلمه : cross bench
املای فارسی : کراس بنچ
اشتباه تایپی : زقخسس ذثدزا
عکس cross bench : در گوگل

آیا معنی cross bench مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )