برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
cross - sth - out

cross sth out

cross sth out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sadegi
چیزی را خط زدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cross sth out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )