برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

crowdsourcing

crowdsourcing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدحسن معادي
انباشت منابع
ebi
انبوه‌سپاری ، انبوه برون‌سپاری

برون‌سپاری انبوه/گروهی/جمعی

گروه‌سپاری ، گروهی‌سپاری

جمع‌سپاری ، جمعی‌سپاری
فاطمه احمدی
کار جمعی سپاری
مسلم احمدی
عام سپاری
مهرداد پناهی
ریشه یابی کنش های گروهی
تحلیل عملکردهای اجتماعی
ریشه یابی رفتار جمعی
مهرداد پناهی
کمک گرفتن از عموم مردم برای مشارکت در یک کار یا پژوهش
مهرداد پناهی
استمداد طلبی جمعی
محمد رضايي مزرعه
مدل حل مسئله با کمک توانايي عموم مردم
ساجدی
جمع‌سپاری
مهسان
جمع سپاری، انبوه سپاری
https://fa.wikipedia.org/wiki/جمع‌سپاری
محدثه ۱۳۷۷
همکاری اجتماعی
محدثه ۱۳۷۷
همکاری اجتماعی
عزیز نقی زاده
عموم سپاری یا توده سپاری
احسان حمزه لویی
تهیه سرمایه لازم از طریق مشارکت عمومی
Mobi
جمع کردن
المیرا امین پوری
Brainstorming طوفان فکری
عبدالرضا انصاری
کسب اطلاعات از طریق انبوهی از مردم که دارای سه ویژگی مشخص هستند: داوطلب هستند ، ناشناس هستند و بالاخره غیر متخصص هستند.بکارگیری این روش امروزه در مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در حال گسترش می باشد.در این حالت به آن سیستم (Volunteered Geographic Information (VGI یا سیستم اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه نیز می گویند.
Mohsen
نظرسنجی
مریم
مردم سپاری
وحید رحمانی
منابع انسانی
دکتر رجایی
کسب و کاری با عضویت مردم برای انجام کار یا فکر کردن و دادن ایده که معمولاً با پول کم یا بدون پول ، انجام می شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی crowdsourcing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )