انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 950 100 1

currency

تلفظ currency
تلفظ currency به آمریکایی/ˈkɜːrənsi/ تلفظ currency به انگلیسی/ˈkʌrənsi/

معنی: پول رایج، انتشار، رواج، پول
معانی دیگر: پول رایج (به ویژه اسکناس)، پول در گردش، شیوع، زبانزدی، گستردگی، عمومیت، روندگی، رواگ، دست به دست گشتن، جریان، گردش، (نادر) دوران رواج هرچیز

بررسی کلمه currency

اسم ( noun )
حالات: currencies
(1) تعریف: any money in circulation as a valid means of trade or exchange.
مشابه: cash, money

- Before adopting the euro, Italy used the lira as its chief unit of currency.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] ایتالیا پیش از پذیرش یورو، از لیر به عنوان واحد اصلی ارز استفاده کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] قبل از اتخاذ یورو، ایتالیا از لیورا به عنوان واحد ارشد ارز استفاده کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
- Where can we exchange our foreign currency?
ترجمه کاربر [ترجمه A] کجا میتوانیم ارز خارجی خود را منتقل کنیم؟
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] ما در کجا می‌توانیم ارز خارجی خود را مبادله کنیم؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] ما می توانیم ارز خارجی ما را به کجا منتقل کنیم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: widespread acceptance.

- These old-fashioned ideas have little currency nowadays.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] این روزها ایده‌های قدیمی کمی ارز خارجی دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] امروزه این ایده های قدیمی از لحاظ کمی ارز است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه currency در جمله های نمونه

1. currency that can be exchanged in the open market
ترجمه ارزی که در بازار آزاد قابل تسعیر است.

2. blocked currency
ترجمه پول بلوک شده

3. convertible currency
ترجمه پول قابل تسعیر،پول قابل تبدیل

4. fiduciary currency
ترجمه پول اعتباری

5. foreign currency
ترجمه اسعار خارجی،پول خارجی

6. gold currency
ترجمه پول طلا

7. the currency of a social custom
ترجمه رواج یک رسم اجتماعی

8. a depreciating currency
ترجمه پولی که ارزش آن در حال نزول است

9. a hard currency such as the swiss frank
ترجمه پول محکمی مانند فرانک سوئیس

10. to give currency to
ترجمه رواج دادن

11. the rumor gained currency
ترجمه شایعه زبانزد شد.

12. a rapid depreciation of currency
ترجمه افت سریع در ارزش پول

13. the outflow of foreign currency from the country
ترجمه خروج ارز از کشور

14. the value of our currency has sunk
ترجمه ارزش پول ما خیلی کم شده است.

15. the pound is the standard unit of currency in britain
ترجمه پوند واحد پول انگلستان است.

16. an economist should form an independent judgement on currency questions
ترجمه یک اقتصاددان بایستی نسبت به مسایل پولی نظریات مستقلی داشته باشد.

17. western europe is going to have a single currency
ترجمه اروپای غربی دارای یک پول واحد خواهد شد.

18. Communism enjoyed considerable currency in the U. S. between the World Wars.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کمونیسم از ارز قابل‌توجهی در ایالات‌متحده برخوردار بود اس بین جنگ‌های جهانی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کمونیسم در جنگ جهانی دوم از پول قابل توجهی برخوردار بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

19. Britain converted to a decimal currency system in 197
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بریتانیا به سیستم ارز decimal در ۱۹۷ تبدیل شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بریتانیا تبدیل به یک سیستم ارز دهی در 197 شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

20. Nigeria has just devalued its currency .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نیجریه تازه ارزش پول خود را کاهش داده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نیجریه فقط ارزش خود را کاهش داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

21. The Central Bank intervened in the currency markets today to try to stabilize the exchange rate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بانک مرکزی امروز در بازارهای ارز دخالت کرد تا نرخ ارز را تثبیت کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بانک مرکزی امروز در تلاش برای تثبیت نرخ ارز، در بازارهای پولی مداخله کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

22. Currency exchange rates are always subject to variation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نرخ تبدیل ارز همواره تابع تغییرات است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نرخ ارز همیشه در معرض تنوع است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

23. Runaway inflation has depreciated the Russian currency.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تورم فراری واحد پول روسیه را کاهش داده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تورم فرار موجب کاهش ارزش پول روسیه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

24. You'll need some cash in local currency but you can also use your credit card.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]شما به پول نقد داخلی نیاز دارید اما می‌توانید از کارت اعتباری خود نیز استفاده کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شما پول نقد در ارز محلی دارید اما می توانید از کارت اعتباری خود استفاده کنید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

25. The government devalued the currency to try to revive the flagging economy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دولت ارزش این ارز را کاهش داد تا اقتصاد ضعیف کشور را احیا کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دولت ارزش این ارز را کاهش داد و سعی کرد اقتصاد اقتصادی را احیا کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف currency

پول رایج (اسم)
tender , circulating money , currency
انتشار (اسم)
report , proclamation , publication , propagation , incidence , circulation , diffusion , dissemination , currency , issuance , dispersion , effluence
رواج (اسم)
prevalence , propagation , circulation , currency , vogue
پول (اسم)
handsel , deposit , shiner , money , dough , specie , rhino , payment , fee , currency , purse , denomination , riches , lucre , gold , lolly , moolah , remittance , pelf , wampum

معنی عبارات مرتبط با currency به فارسی

پول اعتبارى، پول کاغذ
ارز، پول بیگانه
پول خرد (هر سکه یا اسکناسی که ارزش آن از واحد پول کشور کمتر باشد)
(اقتصاد) پول اداره شده (پول تحت مهار موسسات دولتی به منظور کنترل میزان پول در گردش و قیمت ها و تورم و غیره)
پول فلزی، پول مسکوک

معنی currency در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] پول رایج
[حقوق] پول رایج، رواج، گردش، قبول عام
[نساجی] پول
[حسابداری] ارز
[حسابداری] پول عملیاتی
[حسابداری] واحد پولی گزارشگری
[ریاضیات] واحد پول

معنی کلمه currency به انگلیسی

currency
• money; circulation; custom, prevalence
• the money used in a country is referred to as its currency.
• if ideas, expressions, or customs have currency at a particular time, they are generally used and accepted by people at that time; a formal use.
currency basket
• amount of money in circulation in any country
currency basket basis
• relational value of currencies from different countries
currency basket rate
• monetary rate made of the combined averages of other foreign currencies in relation to the shekel
currency block
• group of different countries who use the same form of currency
currency conversion
• exchange of money, currency exchange
currency declaration
• declaration of the amount of foreign currency one brings in or out of a country
currency destruction
• damaging of bills or coins
currency fluctuations
• changes in the value of a currency
currency haven
• place to deposit money where it cannot be taxed
currency in circulation
• amount of money circulating throughout a country
currency issue
• distribution of money, distribution of currency
currency leakage
• condition in which the deposits are used and the amount of currency in the market is reduced
currency revaluation
• raising of the vale of one currency in relation to other currencies
currency substitution
• something used in place of cash (check, credit card, etc.)
currency swap
• exchange of currencies of different countries
currency trading
• trading in foreign currencies, trading foreign money
currency union
• agreement between countries to preserve related exchange rates
currency unit
• amount of currency used as a basis for exchange
controller of foreign currency
• worker in the treasury department who supervises business deals made with foreign currency
convertible currency
• currency which can be exchanged for currency of other countries
current liabilities in foreign currency
• foreign currency debt that a business is obliged to repay during the current year
deposit of israeli currency
• act of depositing israeli currency into an bank account
deposits in foreign currency
• sums of foreign currency place in a bank account
devaluation of the currency
• reduction of a currency's value
foreign currency
• money in circulation from a different country
hard currency
• money that can be exchanged for gold
• a hard currency is one which can be traded internationally and so is considered to be a good one to have or to invest in.
import of currency
• act of bringing in a nation's currency from abroad (such as collecting us dollars abroad and bringing them back to the united states)
international currency
• unit of money that is accepted as payment in many different countries
intervention currency
• unit of currency used by a country for international business dealings
investment in foreign currency
• put money into foreign currency so as to make a profit
legal currency
• money that is in actual use
local currency
• currency used within a particular country
metallic currency
• coins, money made from metal

currency را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی currency

Nak ٢١:٣١ - ١٣٩٦/٠٥/٠١
روند
|

فواد بهشتی ١٤:٥٨ - ١٣٩٧/٠٤/١٨
وجه رایج
|

m.n ١١:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٤
واحد پول😢
|

ebitaheri@gmail.com ١٠:٣١ - ١٣٩٧/٠٨/١٠
ارز
|

Henna ٠٩:٣١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢
The type money that a country uses
|

Fatima ٠٠:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/١٢
اسکناس
Bill
|

Negin ١٢:١٥ - ١٣٩٧/١٠/١٢
The particular type of money in use in a country
|

Fatima ١٩:١٨ - ١٣٩٧/١٠/١٣
پول رایج
|

yasin turk ٢٢:٠٤ - ١٣٩٧/١٢/١٩
واحد پول
|

a. e ١٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٩
has recieved wide currency
دوستان همیشه نعنی پول و ارز رایج نمیده. مثلا در مثال بالا یعنی رواج زیاد پیدا کردن
|

amin ١٨:١٤ - ١٣٩٨/٠١/٣٠
واحد پول . ارز . پول رایج . پول مورد استفاده .
به طور مثال
the currency of USA is dollar
England Euro
و.............
خسته نباشید 😀
|

پیشنهاد شما درباره معنی currencyنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کهیار > تیارا
علی بابایی ساروی > آرشیدا
Arisan anoai > Greece
شهناز اکبرزاده > طیف
عادل ولی محمدی > run down
حسین شهبازی > قانونمدار
هما > هما
سوما > سوما

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی currency
کلمه : currency
املای فارسی : کوررنکی
اشتباه تایپی : زعققثدزغ
عکس currency : در گوگل


آیا معنی currency مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )