برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1278 100 1

currently

/ˈkɜr.ənt.li/ /ˈkɜr.ənt.li/

بطورمتداول ,معمولا

بررسی کلمه currently

قید ( adverb )
• : تعریف: at the present time; now.
مشابه: presently, today

واژه currently در جمله های نمونه

1. he is currently on a lecture tour
فعلا برای انجام سخنرانی در سفر است.

2. his is currently unemployed
او فعلا بیکار است.

3. She is currently writing a sequel to Daphne du Maurier's "Rebecca".
[ترجمه ترگمان]او در حال حاضر در حال نوشتن یک دنباله از \"ربه‌کا\" است
[ترجمه گوگل]او در حال حاضر یک عاقبت به ربکا Daphne du Maurier می نویسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He is currently on/taking medication for his heart.
[ترجمه ترگمان]او در حال حاضر برای قلب خود دارو مصرف می‌کند
[ترجمه گوگل]او در حال حاضر برای مصرف قلب خود دارو مصرف می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The hotel is currently under construction.
[ترجمه ترگمان]این هتل در حال حاضر در دست ساخت‌است
[ترجمه گوگل]هتل در حال ساخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They are currently facing a long legal battle in the US courts.
...

معنی کلمه currently به انگلیسی

currently
• presently, at this time, most recently

currently را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد
اخیرا
a_j
عادی معمولی کار روزانه
uk
معمولا

mina
در حال حاضر
mehrana
معمولا-در حال حاضر
حمزه
هم اکنون , اینک
شیرین زمانی
به‌تازگی
a.r
at this moment
at this time or period
now
M13AEED
فعلا
میثم
At the present time
jahanaks.blog.ir
هم اکنون
در حال حاضر
sadat...
فعلا
محدثه فرومدی
هم‌اینک
آرین تیمورخانی
Usually
میلاد علی پور
در آن زمان (اگر متن مربوط به گذشته باشد)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی currently
کلمه : currently
املای فارسی : کوررنتلی
اشتباه تایپی : زعققثدفمغ
عکس currently : در گوگل

آیا معنی currently مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )