برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1221 100 1

customize

/ˈkəstəˌmaɪz/ /ˈkəstəˌmaɪz/

معنی: معتاد کردن
معانی دیگر: (طبق دستور و مشخصات مورد دلخواه مشتری ساختن یا تهیه کردن) سفارشی ساختن (یا دوختن یا تهیه کردن و غیره)، به دلخواه خود ساختن (یا تهیه کردن و غیره)

بررسی کلمه customize

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: customizes, customizing, customized
• : تعریف: to make or change according to the specifications of the customer.
مشابه: slant, tailor

- The dealer agreed to customize the van.
[ترجمه ترگمان] دیلر موافقت کرده‌است که این ون را سفارشی کند
[ترجمه گوگل] فروشنده موافقت کرد که ون را سفارشی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه customize در جمله های نمونه

1. You can customize the behavior of the Asynchronous Server and hence re-brand it by defining your own command set for invoking services.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید رفتار کارگزار غیر همزمان را سفارشی کنید و از این رو آن را با تعریف فرمان خودتان برای ارائه خدمات تحت نام خود انتخاب کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید رفتار سرور نامتقارن را سفارشی کنید و از این طریق با تعیین فرمان خودتان برای فراخوانی سرویس ها مجددا آن را برنداشتید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You can customize the software in several ways.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید نرم‌افزار را به چند روش سفارشی کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید نرم افزار را به روش های مختلف سفارشی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A Graph Window is used to build and customize graphs based on data from the Notebook window.
[ترجمه ترگمان]یک پنجره نمودار برای ساختن و سفارشی کردن گراف مبتنی بر داده‌های از پنجره دفتر یادداشت استفاده می‌شود
[ترجمه گوگل]یک پنجره گراف برای ساخت و سفارشی کردن نمودار ها براساس داده های پنجره نوت بوک استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The goal is to ...

مترادف customize

معتاد کردن (فعل)
habituate , inure , customize

معنی customize در دیکشنری تخصصی

customize
[کامپیوتر] فرایند تغییر یک قطعه از نرم افزار یا سخت افزار همه منظوره جهت بالا بردن کارآیی آن .

معنی کلمه customize به انگلیسی

customize
• make or fit according to individual needs or desires, personalize; make according to requirements (also customise)
• adaptation, personal modification, adjusting of a program or piece of hardware to suit the user's needs (computers)
• if you customize something, especially a car, you adapt it to the individual customer's own needs or tastes, often by changing its appearance.

customize را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
بر حسب نیاز و... تغییر دادن
یزدان۲۷۳۱
شخصی سازی
HTG
مشتری پسند سازی
مشتری پسند کردن
محدثه فرومدی
تطبیق/مطابقت/ انطباق دادن، مطابق ساختن، منطبق کردن
محمد ج
تغییر نرم افزار یاسخت افزار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی customize
کلمه : customize
املای فارسی : کاستمایز
اشتباه تایپی : زعسفخئهظث
عکس customize : در گوگل

آیا معنی customize مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )