برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1281 100 1

cut back

/ˈkətˈbæk/ /kʌtbæk/

معنی: بریدن، تقلیل دادن
معانی دیگر: 1- کوتاه کردن، (از مدت و غیره) کاستن 2- (تولید و قیمت و مالیات و غیره) کم کردن، زدن از 3- (دویدن و غیره) ناگهان تغییر مسیردادن، جا خالی دادن

واژه cut back در جمله های نمونه

1. Japan's recession has prompted consumers to cut back on buying cars.
[ترجمه ترگمان]رکود اقتصادی ژاپن مشتریان را بر آن داشته‌است تا خودروهای خرید را کاهش دهند
[ترجمه گوگل]رکود اقتصادی ژاپن باعث شد که مصرف کنندگان به خرید اتومبیل بروند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When the bush has finished flowering, cut back all the stems.
[ترجمه ترگمان]زمانی که بوته گل را به پایان رساند، همه ساقه‌ها را برید
[ترجمه گوگل]وقتی بوش گلدهی به پایان رسید، تمام ساقه ها را قطع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They will be concerned to cut back expenditure on unnecessary items.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها نگران کاهش هزینه‌ها بر روی آیتم‌های غیر ضروری خواهند بود
[ترجمه گوگل]آنها نگران کاهش هزینه های اقلام غیر ضروری می باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The government has announced plans to to cut back on defence spending by 10% next year.
[ترجمه ترگمان]دولت طرح‌هایی را برای کاهش هزینه‌های دفاعی تا ۱۰ درصد در سال آینده اعلام کرده‌است
[ترجمه گوگل ...

مترادف cut back

بریدن (فعل)
chop , truncate , dock , cut off , cut , intercept , carve , rift , slice , flick , amputate , sliver , cut back , haggle , knife , shred , gash , engrave , whittle , incise , shear , mangle , raze , hack , exsect , hew , lancinate , resect , scarp , sever , skive , stump , sunder
تقلیل دادن (فعل)
reduce , lessen , cut , attenuate , weaken , scrimp , cut back , cut down

معنی cut back در دیکشنری تخصصی

[مهندسی گاز] ته مانده ، تقلیل دادن ، تقلیل
[سینما] پس برش - قطع به عقب - بازگشت شات به قضیه اول - قطع به گذشته
[زمین شناسی] قیر پس برگشته ، قیر مایع ، قیر رقیق شده

معنی کلمه cut back به انگلیسی

cut back
• cut down on, reduce something, use less of something (e.g.: "i drink too much coffee, i decided to cut back")

cut back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ely
Reduce
ely
Cut down on=Cut back on
محمد شاهد
هرس کردن
emadi
cut back on
از هزینه چیزی دیگری زدن به منظور پس انداز
مهدی صباغ
کاهش دادن
کاستن
کم کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cut back
کلمه : cut back
املای فارسی : کات باک
اشتباه تایپی : زعف ذشزن
عکس cut back : در گوگل

آیا معنی cut back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )