برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cut someone off

cut someone off را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الی.
بریدن راه کسی در رانندگی
Hadis
Stop drive someone
Kosar
سبقت گرفتن
Ali
روی دست کسی رفتن(رانندگی)
anis
محروم کردن کسی از چیزی مثل پول یا حمایت
To stop someone's supply of something , often money or support
مهدی باقری
حرف کسیو قطع کردن, ناتمام گذاشتن حرف کسی
Cut sb off/ short
He slammed down the phone and cut her off in mid-sentence

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cut someone off مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )