برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

DDU

مخفف DDU

DDU
عبارت کامل: Delivered Duty Unpaid
موضوع: عمومی
تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

DDU را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
Delivered Duty Unpaid
تحویل بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی (مقصد تعیین شده)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی DDU مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )