برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1277 100 1

DEALING WITH

معنی کلمه DEALING WITH به انگلیسی

dealing with
• referring to, treating the issue of, facing up to
we are dealing with
• we are up against, we are facing
what we're dealing with
• the issue before us is, the matter at hand is

DEALING WITH را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منصوری
سر وکار داشتن با
سامان نصیری
تعامل داشتن
سید علی موسوی اناری
سرو کار داشتن با چیزی یا موضوعی
محسن حیدری
سر کردن با
مقداد سلمانپور
مواجه بودن با ... .
سر و کار داشتن با ... .
ارتباط داشتن با ... .
مرتبط بودن با ... .
مشعل چی
سر وکله زدن با مشکل dealing with problem
فلاحی
پرداختن به ...
فلاحی
حل و فصل کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی DEALING WITH مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )