برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Date back

Date back را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سوودی
تاریخ تماس
علی اکبر منصوری
(عبارت فعلی)
قدمت داشتن، به تاریخ عقب برگشتن، متعلق بودن به (تاریخ خاص)
مثلا
This building dates back to the 18th century
قدمت این ساختمان به قرن هجدهم باز میگردد.
معادل date from

to have existed since a particular time in the past
وجود داشتن از یک زمان خاصی در گذشته، آمده از (یک تاریخ خاص)، متعلق به (تاریخ گذشته)، دارای قدمتی از ، ساخته شده در (زمان خاصی در گذشته)

The church dates from the 13th century

کلیسا متعلق به قرن سیزدهم است.
کلیسا از قرن سیزدهم وجود داشته است.
قدمت کلیسا به قرن سیزدهم برمیگردد.
حسین کارگر
برمی گردد به...(از نظر تاریخی و زمانی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Date back مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )