برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Day of the World of Mathematics

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
Day of the World of Mathematics ، ingenious and absorbency , April 18 (farvardin 29) opportun
روز جهانی ریاضیات، هوش مخترع (نابغه) و جذاب، آوریل١٨ ( فروردين 29)، مناسب است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Day of the World of Mathematics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )