انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1102 100 1

Decease

تلفظ decease
تلفظ decease به آمریکایی/dəˈsiːs/ تلفظ decease به انگلیسی/dɪˈsiːs/

معنی: فوت، مرگ، درگذشتن، مردن
معانی دیگر: وفات، فوت کردن، وفات یافتن (از واژه ی die رسمی تر و مودب تر و حقوقی تر است)

بررسی کلمه Decease

اسم ( noun )
• : تعریف: the act of dying; death.
مشابه: death, grave

- After his wife's decease, he never married again.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بعد از مرگ همسرش، اون دیگه ازدواج نکرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] پس از مرگش همسرش، او هرگز ازدواج نکرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: deceases, deceasing, deceased
• : تعریف: to undergo the loss of one's life; die.
مشابه: die, expire

واژه Decease در جمله های نمونه

1. Upon your decease the house will pass to your wife.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از مرگ تو، خانه به زنت خواهد رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از مرگ شما خانه به همسرتان منتقل خواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. On your decease, the house passes to your wife.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از مرگ تو، خانه به زنت منتقل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مرگ شما، خانه به همسرتان می رود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Upon his decease the house will pass to his wife.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از مرگ، خانه به همسرش خواهد رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از مرگ وی خانه به همسرش منتقل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. But it needn't be a terminal decease.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما این مرگ هیچ ضرورتی ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما این نباید فراموش شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The meaning of death includes two aspects as decease and dying while living.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معنای مرگ شامل دو بعد از مرگ و مردن در هنگام زندگی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معنای مرگ شامل دو جنبه است: مرگ و زندگی در حالی که زندگی می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Conclusion The modified method could decease the error caused by residual anticoagulant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری روش اصلاح‌شده می‌تواند شامل خطای ناشی از anticoagulant باقی مانده باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری روش اصلاح شده می تواند خطا ناشی از ضد انعقاد باقی مانده را کاهش دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. A joy that will never decease.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سعادتی که هرگز از آن فوت نخواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شادی که هرگز نابود نخواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Upon your decease the capital will pass to your grandchildren.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از فوت شما، پایتخت به grandchildren خواهد رسید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از مرگ شما سرمایه به نوه های شما منتقل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The general's decease left the army without a leader.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مرگ ژنرال ارتش را بدون رهبرشان ترک کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مرگ عموم ارتش بدون رهبر را ترک کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Who appeared in glory, and spake of decease which he should accomplish at Jerusalem.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]چه کسی در اوج افتخار و افتخار ظاهر شد و از مرگش صحبت کرد که می‌بایست در اورشلیم انجام دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چه کسی در شکوه ظاهر شد و سخنان او را در اورشلیم بیان کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. His decease made us very sad.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مرگ او ما را بسیار ناراحت کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مرگ او ما را بسیار ناراحت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. But as the riper should by time decease.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما چون پخته‌تر از زمان مرگ است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما همانطور که پیرمرد باید با گذشت زمان از بین رود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Thereby it realize the sufficiently use and decease quantity of the sewagefinite water resources.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدین وسیله به اندازه کافی مصرف و میزان ذخیره منابع آبی sewagefinite را درک می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به این ترتیب میزان کم مصرف و مرگ و میر فاضلاب منابع آب آشامیدنی را درک می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Water pollution causes the residents vulnerable to decease.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آلودگی آب باعث می‌شود که ساکنان در معرض خطر مرگ قرار بگیرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آلودگی آب ساکنان را آسیب پذیر می کند تا باعث مرگ شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Decease

فوت (اسم)
foot , dying , blow , death , decease , passing away , puff
مرگ (اسم)
departure , loss , dying , death , decease , passing
درگذشتن (فعل)
die , decease , pass away
مردن (فعل)
go off , expire , die , demise , perish , die down , be killed , drop off , be slain , pop off , decease , pass away , pass out , knock off

معنی کلمه Decease به انگلیسی

decease
• act of dying
• die, depart from life, pass away
• someone's decease is their death; a legal term.

Decease را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Arisan anoai ١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٥
فوت و مرگ
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی decease
کلمه : decease
املای فارسی : دکیس
اشتباه تایپی : یثزثشسث
عکس decease : در گوگل


آیا معنی Decease مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )