برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Dele Alli

Dele Alli را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
دلِ علی-اسم پسرانه-این واژه مرکّب است
دل: واژه پهلوی-
قلب،سُوَیدا،جان،روح-درون،ضمیر،باطن،سِرشت،نیّت،اندیشه،وِجدان و...
علی: در فارسی بدون تشدید است ولی در عربی با تشدید خوانده می شود!
یکی از نام های خداوند،نام امیر المؤمنین-بلند مرتبه،بزرگوار-
مِناعَت،بلند نظر بودن،طبع عالی داشتن،بزرگ مَنِشی-
قوی و استوار شدن،محکم بودن
معنی: دل گُنده و دریا دل بودن-با مَرام و جوانمرد بودن،روحیه ای مانند علی داشتن
توجه: نام یکی از بازیکنان تیم انگلیسی به نام تاتنهام هم هست که اکنون شماره 20 را بر تن دارد!
روشنگری:
Dele Alli
به فارسی دلِ علی درست است و نوشتن دله علی یا دله الی یا دله آلی اشتباه است!
چون در این صورت به انگلیسی: Deleh یا eli نوشته می شد.
همچنین معنی دله: جانوری گوشتخوارشبیه سَمور به اندازه گربه- چَلاس، چشم چران، هرزه، ولگرد و...
چون در گفتار به شتاب خوانده می شود، دلعلی هم می گویند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Dele Alli مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )