برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1319 100 1

Demonstration

/ˌdemənˈstreɪʃn̩/ /ˌdemənˈstreɪʃn̩/

معنی: تظاهر، اثبات، نمایش، تظاهرات، دمونستراسیون
معانی دیگر: بازنمایاندن، برهان، نشان دادن (طرز کار چیزی به منظور فروش و غیره)، آشکار سازی، بروز، ابراز، هنگامه گری، توضیح (از راه نشان دادن یا مثل زدن)، بیان، سهش، سهیدن

واژه Demonstration در جمله های نمونه

1. the demonstration of one of the laws of physics
اثبات یکی از قوانین فیزیک

2. a mass demonstration
تظاهرات عظیم

3. the workers' demonstration ended in violence
تظاهرات کارگران به خشونت انجامید.

4. the first public demonstration of the new computers
نخستین نمایش همگانی کامپیوترهای جدید

5. black flags were another demonstration of their grief
پرچم‌های سیاه نشان دیگری از سوگ آنان بود.

6. he took part in the demonstration
او در تظاهرات شرکت کرد.

7. The demonstration broke up in tumult.
[ترجمه ترگمان]نمایش با هرج و مرج برپا شد
[ترجمه گوگل]تظاهرات در تاریکی شکسته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The organisers of the demonstration concede that they hadn't sought permission for it.
[ترجمه ترگمان]سازمان دهندگان این تظاهرات قبول دارند که به دنبال مجوز برای آن نبوده اند
[ترجمه گوگل]برگزارکنندگان این تظاهرات بر این باورند که آنها برای آن اجازه درخواست نداده اند
[ترجمه شما] ترجم ...

مترادف Demonstration

تظاهر (اسم)
display , feint , affectation , demonstration , pretense , pretension , ostentation , simulation , fakery , make-believe , semblance , preciosity , prudery , effusion , eyewash , grimace
اثبات (اسم)
affirmation , assertion , proof , show , demonstration , proving , substantiation , argument , ascertainment , positivity , predication
نمایش (اسم)
amusement , performance , play , display , show , appearance , demonstration , ostentation , histrionics , representation , presentation , exhibition , portrayal , parade , presentment , staging , showing , exposure , drama , flare , spectacle
تظاهرات (اسم)
demonstration , parade
دمونستراسیون (اسم)
demonstration

معنی Demonstration در دیکشنری تخصصی

[نساجی] نمایش عملی
[ریاضیات] برهان خلف
[بهداشت] مرکز نمونه - مرکز نمایشی

معنی کلمه Demonstration به انگلیسی

demonstration
• exhibition, showing, explanation; display of public opinion (through a protest march, meeting, etc.); emotional display
• a demonstration is a public meeting or march held by people to show that they oppose or support something.
• a demonstration of something is a talk in which someone shows you how to do it or how it works.
• a demonstration is also a proof that something exists or that something such as a theory is true.
• a demonstration of a quality or feeling is an expression of it.
by demonstration
• by means of example, by means of illustration
counter demonstration
• public protest held in order to protest the positions or actions of another public protest
disperse a demonstration
• break up a protest meeting, send people away from a demonstration
dispersed the demonstration
• scattered the protesters, broke up the demonstration
mass demonstration
• demonstration in which a large number of people participate

Demonstration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نقوی
نمایشگری
……………………
take part in a public protest for
بشراباران
بازنمایی
مهلا تیموریان
مانور
حمید پرهام
چشم انداز
مهسان
دمو، نسخه آزمایشی نرم افزار
پوریا
تظاهرات
زهرا
نمایش دادن
سرگل رضائی
ساطر کردن
علی ماشا اله زاده
ابراز و جلوه دادن (یک محصول یا خدمات)
اثبات و باز نمایاندن(یک محصول)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی demonstration
کلمه : demonstration
املای فارسی : دمنسترتین
اشتباه تایپی : یثئخدسفقشفهخد
عکس demonstration : در گوگل

آیا معنی Demonstration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )