انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1011 100 1

Department

تلفظ department
تلفظ department به آمریکایی/dəˈpɑːrtmənt/ تلفظ department به انگلیسی/dɪˈpɑːtmənt/

معنی: حوزه، شعبه، قسمت، بخش، دایره، اداره گروه اموزشی
معانی دیگر: اداره، فرشیم، (دانشگاه) گروه، وزارتخانه، اداره ی کل، سازمان، حوزه ی عمل، زمینه ی پژوهش یا کار، (ستون مربوط به موضوع بخصوصی که مرتب در روزنامه یا مجله چاپ می شود) ستون هر روزی، بخش روزانه

واژه Department در جمله های نمونه

1. ready-to-wear department
ترجمه (در فروشگاه) بخش جامه‌های پیش دوخته

2. sales department
ترجمه بخش فروش

3. the accounting department
ترجمه بخش حسابداری،اداره‌ی امور مالی

4. the english department of the faculty of letters
ترجمه گروه انگلیسی دانشکده‌ی ادبیات

5. the police department
ترجمه اداره‌ی پلیس

6. the police department is riddled with corruption
ترجمه اداره‌ی پلیس پر از فساد است.

7. chairman of the history department
ترجمه رئیس بخش تاریخ (دانشگاه)

8. to route orders through the sales department
ترجمه سفارشات را از طریق اداره‌ی فروش به جریان انداختن

9. write the first draft; editing and rewriting it is ahmad's department
ترجمه من نسخه‌ی اول را می‌نویسم‌; بازنویسی و ویراستاری آن کار احمد است.

10. when the house caught on fire, he had the clearheadedness to call the fire department
ترجمه خانه که آتش گرفت او آنقدر حواس داشت که به آتش نشانی تلفن بزند.

11. Organizing a whole department is beyond his capability.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سازماندهی یک بخش کلی فراتر از توانایی او است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سازماندهی یک واحد کل فراتر از توانایی اوست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The department made a nip here and a tuck there, but they were still way over budget.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اداره یک nip و یک tuck در آنجا ایجاد کرد، اما آن‌ها هنوز بیش از حد بودجه داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این بخش قطعه ای را در اینجا گذاشت و در آنجا بود، اما هنوز هم بیش از بودجه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The department provides a congenial atmosphere for research.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این بخش یک جو مناسب برای تحقیقات فراهم می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این بخش فضای دوستانه ای برای پژوهش فراهم می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The department deferred the decision for six months.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این اداره این تصمیم را به مدت شش ماه به تعویق انداخت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اداره این تصمیم را به مدت شش ماه به تعویق انداخت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The responsibility for doing this rests with the department managers.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مسیولیت انجام این کار بر عهده مدیران بخش است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مسئولیت انجام این کار با مدیران بخش است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

16. The closure of the export department resulted in over 100 redundancies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعطیلی بخش صادرات منجر به بیش از ۱۰۰ redundancies شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسته شدن بخش صادرات منجر به بیش از 100 شغل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

17. Which department do u work for?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای کدوم بخش کار می‌کنی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کدام بخش برای شما کار می کند؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

18. There is very little storage space in the department.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] یه انبار خیلی کم تو اداره هست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فضای ذخیره سازی بسیار کمی در بخش وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

19. I work in the Sales Administration department.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من در بخش اداره فروش کار می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من در اداره فروش اداره می کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Department

حوزه (اسم)
extent , range , circle , area , ambit , sphere , domain , realm , scope , precinct , apanage , appanage , zone , district , department , compass
شعبه (اسم)
wing , branch , member , arm , chapter , substation , department , offshoot , prong , embranchment
قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
بخش (اسم)
section , party , region , leg , part , share , portion , sect , lot , division , fate , distribution , precinct , segment , canton , branch , member , zone , district , subregion , department , item , piece , heritage , quarter , borough , parish , sector , parcel , commune , county , riding , moiety , installment , squadron , wing of building
دایره (اسم)
section , field , rhomb , circle , sphere , domain , roundel , department , tambourine , bureau , disk , disc , compass , rondel
اداره گروه اموزشی (اسم)
department

معنی عبارات مرتبط با Department به فارسی

اداره نگارش، اداره انطباعات
فروشگاه بزرگ، فروشگاه چند بخشی
اداره اگاهی
(امریکا) اداره ی آتش نشانی (که معمولا از چند گروه آتش نشانی یا fire company درست شده است)
اداره اطلاعات، اداره ای که وظیفه اش جمع اوری اطلاعات است

معنی Department در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] دایره
[مهندسی گاز] بخش ، قسمت ، دپارتمان
[صنعت] بخش ، قسمت ، دپارتمان ، دانشکده
[ریاضیات] اداره، بخش، دایره، وزارتخانه، حوزه
[ریاضیات] رئیس اداره، رئیس دایره
[ریاضیات] گزارش قسمت، گزارش دایره
[حسابداری] دایره حسابداری صنعتی
[حسابداری] دایره اعتبارات
[مهندسی گاز] اداره آتشنشانی
[حسابداری] دایره بازاریابی
[حسابداری] دایره کارگزینی
[حسابداری] دایره تولیدی
[ریاضیات] بخش تولیدی، دپارتمان تولید، بخش تولید
[حسابداری] دایره روابط عمومی
[حسابداری] دایره خدماتی
[عمران و معماری] سازمان ترافیک

معنی کلمه Department به انگلیسی

department
• government office; division, section; district; area, domain
• a department is one of the sections of a large shop or organization such as a university.
department for environment, food & rural affairs
• defra, government department of the united kingdom that is in charge of and responsible for environmental protection and food production and standards (also responsible for environmental, fisheries, agricultural and rural issues)
department for maintenance and improvement of road
• municipal department in charge of overseeing the upkeep and the cultivation of all the roads and parks in the area
department head
• manager of an administrative division, manager of a department
department of antiquities
• government body entrusted with the preservation of archeological findings and historical sites
department of commerce
• u.s. federal agency that oversees economic and business development and international trade
department of customs and excise
• government department which oversees import taxes and taxes on products made in a country
department of defense
• american government office that maintains military forces and ensures that the military can handle threats to national security
department of education
• u.s. federal agency that oversees public education throughout the united states
department of energy
• u.s. federal agency that deals with energy nuclear weapons and energy conservation
department of health and human services
• u.s. federal agency that deals with welfare public health and consumer issues
department of housing and urban development
• u.s. federal agency that deals with subsidized housing community planning and development of cities, hud
department of immigration and naturalization
• government body which deals with the procedure and processing of the conferral of citizenship and visas
department of justice
• government office that is responsible for enforcing federal laws, doj
department of motor vehicles
• government office that regulates motor vehicle travel (issues driver's licenses, registers automobiles, etc.), dmv
department of public works
• governmental division concerned with works constructed for public use (roads, schools, dams, etc.)
department of state
• state department, united states federal government office that determines and implements foreign policies
department store
• store which sells almost every type of product
• a department store is a large shop which is divided into lots of sections, each of which sells a particular type of thing.
absorption department
• israeli government office dealing with the accommodation and settling of new immigrants
accounts department
• department of a bank responsible for managing accounts
budget department
• division responsible for allocating funds and drawing up budgets
criminal investigation department
• division of scotland yard which researches crimes
cultural department
• department which handles cultural matters (arts, literature, etc.)
customs and excise department
• department that deals with taxing imported and exported items
education department
• division which deals with educational issues
emissaries department
• office of representatives of the jewish agency
fire department
• community's fire fighting department
• the fire department is the same as the fire brigade; used in american english.
gynecology department
• division concerned with the diseases and hygiene of women
head of a department
• director of a faculty in an academic institution
head of department
• person who is in charge of a department
human resources department
• department within a business/company or other organization that handles personnel matters (such as hiring, training, firing, etc.)
information department
• department which provides information
justice department
• government department which oversees a nation's legal affairs
licensing department
• municipal department that grants licenses and permits
los angeles police department
• civil service department of los angeles (california) that is responsible for maintaining law and order and fighting crime, lapd
manpower department
• division within a company that deals with the allocation of personnel and manpower

Department را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Department

Reyhaneh ٢٢:٤٢ - ١٣٩٦/١١/١٦
ساختمان,خانه ی چند طبقه
|

DEP ١٨:٤١ - ١٣٩٧/١١/٠٣
College
Apart of buss in ess geve rnment
|

مقداد سلمانپور ١٩:٥٥ - ١٣٩٧/١١/٠٦
(در آمریکا)وزارتخانه
|

عادل ٠٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٧
د‌پارتمان
|

Saghar ١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢
Is a very large store that sells many different
|

sara ١٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٤/١٣
فروشگاه
|

سجاد نوروزی ٠٢:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٠
یک مجمع و دورهمی برای بررسی یک موضوع
|

ایمان حجتی ٠٨:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠
Ministry یعنی وزارتخانه، ولی department یعنی اداره.
|

پیشنهاد شما درباره معنی Departmentنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ا.امين > دادرسان
کورش شیرازی > یاقچی یول
فرشاد > paraphrase
کورش شیرازی > یاقچی
پیمان > nonchalance
zb > cross
نعمت الله سیادت مقدم شاعر > وقاهت
Ali > سخن بیهوده

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی department
کلمه : department
املای فارسی : دپارتمان
اشتباه تایپی : یثحشقفئثدف
عکس department : در گوگل


آیا معنی Department مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )