برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1276 100 1

Desensitise

معنی کلمه Desensitise به انگلیسی

desensitise
• make less sensitive or reactive; cause to be less sensitive (also desensitize)

Desensitise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امین مسلمی
بی احساس کننده
مهدی صباغ
بیحس کردن در برابر چیزی
بی اهمیت شدن وقایع در نظر کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Desensitise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )