برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1287 100 1

Destination

/ˌdestəˈneɪʃn̩/ /ˌdestɪˈneɪʃn̩/

معنی: منزل، مقصد، تقدیر، سرنوشت
معانی دیگر: پایانه، پایانگاه، سر منزل، عاقبت، غایت، منظور، هدف، (نادر) مقدر سازی، مقدر شدگی، قضا و قدر

واژه Destination در جمله های نمونه

1. the destination of this project will become apparent later on
عاقبت این طرح بعدها آشکار خواهد شد.

2. our journey's destination
پایانگاه سفر ما

3. tehran was our final destination
مقصد نهایی ما تهران بود.

4. reach (or arrive at) one's destination
به سرمنزل (مقصد یا پایانگاه) رسیدن

5. a lopsided load does not reach its destination
بار کج به‌منزل نمی‌رسد.

6. A wanderer who is determined to reach his destination does not fear the rain.
[ترجمه ترگمان]یک سرگردان که مصمم است به مقصد برسد از باران نمی‌ترسد
[ترجمه گوگل]سرگردانی که مصمم به رسیدن به مقصد است از باران نمی ترسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Life is like a journey with an unknown destination.
[ترجمه ترگمان]زندگی مانند سفر با یک مقصد ناشناخته است
[ترجمه گوگل]زندگی مانند سفر با مقصد ناشناخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. What guided your choice of destination or was it arbitrary?
...

مترادف Destination

منزل (اسم)
house , abode , accommodation , apartment , hearth , dwelling , habitation , lodging , lodge , destination , hospice , inn , caravan-serai , halting place
مقصد (اسم)
aim , goal , destination
تقدیر (اسم)
thank , allotment , destiny , destination , dispensation , appreciation , fate , commendation , predestination , ordinance , foredoom , predetermination
سرنوشت (اسم)
karma , die , lot , destiny , destination , fate , predestination , hap , doom , foredoom , kismet

معنی عبارات مرتبط با Destination به فارسی

به سرمنزل (مقصد یا پایانگاه) رسیدن

معنی Destination در دیکشنری تخصصی

destination
[حسابداری] مقصد
[کامپیوتر] مقصد .
[برق و الکترونیک] مقصد
[ریاضیات] مقصد
[کامپیوتر] فایل مقصد .

معنی کلمه Destination به انگلیسی

destination
• place where one is going, place where something is sent
• your destination is the place you are going to.
destination file
• file on which an operation is performed
port of destination
• port at the end of the journey

Destination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

al[pour
منزلگاه
Rasool
مسیر حرکت در راهنمایی و رانندگی
نابغه 2017
نتیجه
رقيه
مقصد
.sara.
مقصد
Milad😋
end of the line
زهرا قاسمی
خیلی خوب
تمنا.طهرانی
journey's end
mahsa2019
مقصد-مکان.البته برای شهر ها هم.استفاده میشه در نقاط جهان
mehrnaw
a place that you arrive
or
aim-goal
Matin
مقصد، هدف
the place where sb/sth is going
negar
منزل.مقصد
حمید پرهام
سیاحتگاه، تفریحگاه، گردشگاه
محمد کامیاب
سرنوشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی destination
کلمه : destination
املای فارسی : دستینتین
اشتباه تایپی : یثسفهدشفهخد
عکس destination : در گوگل

آیا معنی Destination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )