برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1334 100 1

Detailed Schedule (DS)

معنی Detailed Schedule (DS) در دیکشنری تخصصی

Detailed Schedule (DS)
[صنعت] زمانبندی تفصیلی

Detailed Schedule (DS) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Detailed Schedule (DS) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )