برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1289 100 1

Die hard


سخت جان بودن، تا دم آخر مبارزه یا مقاومت کردن، جان سختی کردن، پرمقاومت، سیاست مدارمحافظه کار

واژه Die hard در جمله های نمونه

1. Old habits die hard.
[ترجمه ترگمان]عادت‌های قدیمی به سختی می‌میرند
[ترجمه گوگل]ترک عادت موجب مرض است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Old habits and traditions die hard.
[ترجمه ترگمان]عادات و سنن قدیمی به سختی جان می‌دهند
[ترجمه گوگل]عادت ها و سنت های قدیمی سخت می میرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He co-starred with Bruce Willis in the movie Die Hard.
[ترجمه ترگمان]او با بازی بروس ویلیس در فیلم جان‌سخت بازی کرد
[ترجمه گوگل]او در فیلم Die Hard با بروس ویلیس همکاری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Old prejudices die hard and it is only very recently that chapels have been noticed at all in guide books or architectural histories.
[ترجمه ترگمان]تعصبات کهن به شدت می‌میرند و همین اواخر است که نمازخانه‌های کلیساها در کتاب‌های راهنما یا تاریخ‌های معماری مورد توجه قرار گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]پیشگویی های قدیمی سخت می میرد و تنها اخیرا کلیساها در کتاب های راهنما یا تاریخ معماری دیده شده اند
[ترجمه شما] ...

معنی عبارات مرتبط با Die hard به فارسی

(شخص یا چیزی که سخت مقاوم است و دیر از بین می رود) جان سخت، سخت جان، دیرمیر، سرسخت، گرانجان، دو آتشه، نستوه
ترک عادت موجب مرض است

معنی کلمه Die hard به انگلیسی

die hard
• trilogy of u.s. action films starring bruce willis
• one strongly opposed to change, one who resists to the very end
• cease slowly after a struggle (e.g., "i have a hard time to quit smoking. you know, old habits die hard"); persist, continue to exist (e.g., "the legend of elvis die hard")

Die hard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
دو آتشه
علیزاده
جان سخت، سرسخت، پر استقامت، (مجازاً) سگ جان
ژ.ب
تمام عیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی die hard
کلمه : die hard
املای فارسی : دیه هارد
اشتباه تایپی : یهث اشقی
عکس die hard : در گوگل

آیا معنی Die hard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )