برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1318 100 1

Dip calculation

معنی Dip calculation در دیکشنری تخصصی

Dip calculation
[زمین شناسی] محاسبه شیب محاسبه شیب یک سطح انعکاس گر از مشاهدات تغییر زمان دریافت رخداد های لرزه ای هنگامی که نقطه مشاهده حرکت داده می شود که معمولاً با مهاجرت همراه است . نیز ببینید : برون راند .

Dip calculation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Dip calculation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )