برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Dip - out

Dip out

Dip out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
ترك کردن جایی بدون گفتن به کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Dip out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )