برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Directed verdict

Directed verdict را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
رای مستقیم، حکم مستقیم (اشاره به زمانی دارد که قاضی متوجه می شود هیئت منصفه نمی تواند به خودی خود تصمیم بگیرد و در نتیجه خودش مستقیما اقدام به صدور رای می کند و دیگر از هیئت منصفه سلب اختیار می شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Directed verdict مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )