برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1331 100 1

Do up

/dəˈəp/ /dəʌp/

معنی: انجام دادن، شروع بکار کردن، اماده استفاده کردن، لخت شدن، مرمت کردن
معانی دیگر: (عامیانه) 1- آماده کردن 2- بستن، (بسته را) پیچیدن، سفت کردن 3- گیسو را در بالای سر دسته کردن

واژه Do up در جمله های نمونه

1. Do you know how to fasten/do up your seat belt?
[ترجمه ترگمان]شما می‌دانید که چگونه می‌توانید کمربند ایمنی خود را ببندید؟
[ترجمه گوگل]آیا می دانید چطور کمربند ایمنی خود را فشرده / کم کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Do up these papers and send them to Head Office.
[ترجمه ترگمان]این کاغذها را بردارید و آن‌ها را به دفتر رئیس بفرستید
[ترجمه گوگل]این مقالات را انجام دهید و آنها را به دفتر مرکزی ارسال کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We'll do up your car in no time at all.
[ترجمه ترگمان]با ماشین شما کار می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما ماشین شما را در هیچ زمان و مکانی کامل نخواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Can you help me to do up my dress?
[ترجمه ترگمان]میتونی کم‌کم کنی لباسم رو در بیارم؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید به من کمک کنی لباس من را انجام دهی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Do up

انجام دادن (فعل)
accomplish , complete , achieve , do , perform , carry out , fulfill , make , implement , administer , administrate , put on , pay , char , consummate , do up , effectuate
شروع بکار کردن (فعل)
debut , set out , do up
اماده استفاده کردن (فعل)
do up
لخت شدن (فعل)
do up , unclothe
مرمت کردن (فعل)
repair , mend , do up , furbish up

معنی عبارات مرتبط با Do up به فارسی

(عامیانه) با دقت انجام دادن

معنی کلمه Do up به انگلیسی

do up
• pretty up, make beautiful; wrap up nicely and in a decorative manner; button up, fasten (as buttons)

Do up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
redecorating
سید علی موسوی اناری
phrasal verbاست که همراه چهار کلمه:
velcro , buttons;snaps;zipperبکار میرود!
velcroبمعنای :چسب کفش های چسبی
buttonبه معنای دکمه
snaps به معنای دکمه های فلزی که در هم چفت میشوند
zipperبه معنای :زیپ است!
که همراه امدن فریزال ورب do up با این کلمات به معنای انجام این امور است!
مثلا do up zipper ینی بستن زیپ!
_________________________
داخل پرانتز:fly به معنای اون قسمت از زیپه که باهاش زیپو بالا و پایین میکنند !
مثلا your fly is down ینی زیپت بازه😁👌
_________________________
امیدوارم مفید واقع بشه!
برقرار باشید و سبز دوستان🌷⚘👌
مجید پوشش دوست
به معنی آمادگی برای اقدام عملی
مجید پوشش دوست
آمادگی برای اقدام عملی
مهدی صباغ
مترادف هست با : بستن-محکم کردن-بستن کمربند ایمنی(fasten)

Longman dictionary==> In everyday British English, people usually say do up rather than fasten
Sara
They are doing the flat up
=
Redecorating
امیر
به معنی لخت شدن یا انجام دادن کارهایی مثل( سکسی انجام دادن هست)🖕🖕
امیر
من همین الان ازیکی پرسیدم گفت ..سکسی
اگه میخواید بگید که من بی ادبم بگید فدای سرم😑🥴
نگارا
تعمیر ، رنگ ، بهبود خانه ماشین ...
Ygane
can you do this zip up?!

Plz do your seatbelt up we are near the police!!(fasten)

It is about time for us to do the ceiling up(redecorate)

Hurry up do my clothes up!!(strip)
مهدی باقری
به قول معروف دستی به سرو روی ساختمون، اتاق، خونه و… کشیدن(بازسازی کردن و بهتر کردن)
زهره رجایی زاده
بازسازی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی do up
کلمه : do up
املای فارسی : دو آاپ
اشتباه تایپی : یخ عح
عکس do up : در گوگل

آیا معنی Do up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )