برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1292 100 1

Dubbed

/ˈdəb/ /dʌb/

باتماس شمشیر بشانه شخصی لقب شوالیه باو اعطا کردن، تفویض مقام کردن، چرب کردن، (در سینما) فیلم را دوبله کردن

واژه Dubbed در جمله های نمونه

1. a dubbed film
فیلم دوبله شده

2. they dubbed the new invention "laser"
آنان اختراع جدید را ((لیزر)) نامیدند.

3. the king himself dubbed him a knight
پادشاه شخصا به او عنوان اشرافی اعطا کرد.

4. this film has been dubbed from english into persian
این فیلم از انگلیسی به فارسی دوبله شده است.

معنی Dubbed در دیکشنری تخصصی

[سینما] برگردانده
[سینما] نسخه دوبله

معنی کلمه Dubbed به انگلیسی

dubbed
• named; knighted, invested with a title; furnished with a new sound track, having music or other sounds added (about a film or tape)
dubbed film
• film which has had voices in another language recorded over the original soundtrack

Dubbed را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
[سینما] دوبله شده
خضرلو
نامیدن
r7perfect
ملقب به ...
dubbed the Cornish Riviera

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dubbed
کلمه : dubbed
املای فارسی : دوببد
اشتباه تایپی : یعذذثی
عکس dubbed : در گوگل

آیا معنی Dubbed مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )