برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1185 100 1

Dust storm

/ˈdəstˈstɔːrm/ /dʌststɔːm/

توفان گرد و خاک، دیو باد

واژه Dust storm در جمله های نمونه

1. The dust storm, which may have begun very abruptly, fades very slowly away.
[ترجمه ترگمان]طوفان شن که شاید ناگهان شروع شده‌باشد، خیلی آهسته محو می‌شود
[ترجمه گوگل]طوفان گرد و غبار، که ممکن است بسیار ناگهان شروع شود، بسیار آرام دور می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Sand dust storm is a catastrophically climate mainly occurring in arid or semi - arid region.
[ترجمه ترگمان]طوفان شن و غبار یک جو دردناکی است که عمدتا در مناطق خشک یا نیمه‌خشک رخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]طوفان گرد و غبار شن و ماسه یک فاجعه بار است که به طور عمده رخ می دهد در منطقه خشک و نیمه خشک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A dust storm blankets Sydney's iconic Opera House at sunrise September 2 200
[ترجمه جعفرزاده] سپیده دم سپتامبر سال 2002 طوفانی از گردوغبار تالار اپرای نمادین شهر سیدنی را می پوشاند.|

[ترجمه ترگمان]یک طوفان گرد و غبار در صبح روز ۲ سپتامبر در خانه اپرا نمادین سیدنی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]پتو طوفان گرد و غبار در اپرای سیدنی در طلوع خورشید 2 سپتامبر 200 ...

معنی Dust storm در دیکشنری تخصصی

dust storm
[عمران و معماری] دیو باد
[آب و خاک] توفان گرد و خاک

معنی کلمه Dust storm به انگلیسی

dust storm
• strong winds bearing clouds of dust

Dust storm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hoda
ریزگرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dust storm
کلمه : dust storm
املای فارسی : دوست استورم
اشتباه تایپی : یعسف سفخقئ
عکس dust storm : در گوگل

آیا معنی Dust storm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )