برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1290 100 1

Dwelling

/ˈdwelɪŋ/ /ˈdwelɪŋ/

معنی: منزل، مسکن، سکنی، مقام، سکونت، مکان، مقیم
معانی دیگر: محل اقامت، اقامتگاه، خانه، منزل (dwelling place و dwelling house هم می گویند)

واژه Dwelling در جمله های نمونه

1. a dwelling place of the cast-off old
مسکن پیران از همه جا رانده و بی‌کس

2. cave dwelling was one of the aspects of the childhood of civilization
غارنشینی یکی از جنبه‌های نوپایی (طفولیت) تمدن بود.

3. a mean dwelling
خانه‌ای محقر

4. a mud dwelling
خانه‌ی گلی

5. his permanent dwelling is in kashan
اقامتگاه دایم او در کاشان است.

6. It's time you stopped dwelling on the past.
[ترجمه e.h] وقت آن است که شما زندگی کردن در گذشته را متوقف کنید
|
[ترجمه ترگمان]وقتش است که تو در گذشته توقف کنی
[ترجمه گوگل]وقت آن است که شما در گذشته زندگی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. In former times there were far fewer people dwelling on earth than there are now.
[ترجمه ترگمان]در زمان‌های گذشته افراد کمتری در جهان وجود داشتند که حالا وجود دارند
[ترجمه گوگل]در زمان های گذشته، افراد کمتر ...

مترادف Dwelling

منزل (اسم)
house , abode , accommodation , apartment , hearth , dwelling , habitation , lodging , lodge , destination , hospice , inn , caravan-serai , halting place
مسکن (اسم)
house , abode , dwelling , housing , habitation , lodging , domicile , stead , roof , settlement , wigwam , long house
سکنی (اسم)
abode , dwelling , habitation , residence , inhabitancy , habitancy
مقام (اسم)
post , stand , capacity , dwelling , residence , domicile , order , function , office , status , position , mode , title , tone , eminence , dignity , rank , pew , station , eminency , portfolio
سکونت (اسم)
dwelling , habitation , residence , habitancy
مکان (اسم)
dwelling , habitation , site , stead , place , spot , position , location , locality , locus
مقیم (صفت)
dwelling , biding , resident , residing , domiciled , indwelling , inhabiting , habitant

معنی عبارات مرتبط با Dwelling به فارسی

خانه مسکونی، منزل، خانه شخصی
(به ویژه دوران ماقبل تاریخ) خانه ی روی دریاچه یا مرداب، خانه ی روی آب

معنی Dwelling در دیکشنری تخصصی

dwelling
[عمران و معماری] محل سکونت - مسکن
[نساجی] مدت زمان ماندن محلول در یک مکان
[عمران و معماری] نوع محل سکونت - نوع مسکن
[عمران و معماری] واحد مسکونی
[عمران و معماری] آبسرا
[عمران و معماری] نوع محل سکونت - نوع مسکن

معنی کلمه Dwelling به انگلیسی

dwelling
• house, residence, abode, apartment, place where people live
• a dwelling is a house or other place where someone lives; a formal word.
dwelling house
• domicile; house or place where one lives; habitation; residence; abode
dwelling place
• place of residence, place of abode, house, home, lodgings

Dwelling را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افروز

think, speak, or write at length about (a particular subject, especially one that is a source ofunhappiness, anxiety, or dissatisfactio).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dwelling
کلمه : dwelling
املای فارسی : دوللینگ
اشتباه تایپی : یصثممهدل
عکس dwelling : در گوگل

آیا معنی Dwelling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )