برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1332 100 1

Dyadic

/ˈdaɪæd/ /ˈdaɪæd/

معنی: دوتایی

واژه Dyadic در جمله های نمونه

1. Polypnea, dyadic breath of abdomen, paroxysmal tussis.
[ترجمه ترگمان]، \"polypnea\"، نفس عمیق شکم \" paroxysmal tussis \"
[ترجمه گوگل]پولیپا، نفس نفس نفس شکم، سرفه پوسکوسیما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Ask entire process dyadic phimosis of Han skill please requiring that how much are the flower?
[ترجمه ترگمان]از کل فرآیند \"phimosis dyadic\" (هان)بپرسید، لطفا به این معنی که یک گل چقدر است؟
[ترجمه گوگل]از طريق فيماس دياديک هان مهارت کاملي را بپرسيد، لطفا از اينکه گل چقدر است، بپرسيد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The Tiny Supermini Cut Opens Dyadic Dallopian Tube of Window Transplanting Skill 25 Examples Clinical Practice.
[ترجمه ترگمان]برش supermini کوچک Dyadic Dallopian Tube of the پنجره transplanting Skill ۲۵ Practice Examples Examples Examples
[ترجمه گوگل]پودر سوپرمینی کوچک باز Dyadic Dallopian Tube از پیوند پنجره مهارت 25 نمونه Practicing بالینی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Generalized dyadic wavelet is given, and its application in signal processing is disused.
...

مترادف Dyadic

دوتایی (صفت)
dual , double , bigeminal , binary , duplex , dyadic

معنی عبارات مرتبط با Dyadic به فارسی

عمل دوتایی
عملگر دوتایی

معنی Dyadic در دیکشنری تخصصی

dyadic
[کامپیوتر] دوتایی مربوط به عملیاتی که از دواپراند ( عملوند ) استفاده می کند . - دوتائی
[ریاضیات] دودویی، ثنایی، دوتایی، دوگانگی، مجازی، ظاهری، ساختگی
[ریاضیات] دستگاه اعداد دودویی، دستگاه دودویی
[کامپیوتر] عملکرد دوتایی ؛ عمل دوتایی - عملیات دوتایی عملیاتی بر روی دو عدد ( اپراند ) . مثلاً جمع . ضرب . تفریق و تقسیم ، همه عملیات دوتایی ، هستند . زیرا هر یک از آنها بر روی دو عدد عمل می کنند. منفی کردن یک عمل دوتایی نیست . زیرا روی یک عدد کار می کند .
[برق و الکترونیک] عمل دوتایی کار همزمان روی دو عملوند در رایانه .
[کامپیوتر] عملگر دوتایی
[ریاضیات] ضرب دوگانی
[ریاضیات] نسبت دوتایی
[ریاضیات] دستگاه دوتائی، دستگاه شمار در مبنای دو

معنی کلمه Dyadic به انگلیسی

dyadic
• pertaining to a pair, pertaining to a couple

Dyadic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معصومه
مضاعف
دوسویه
دوطرفه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dyadic
کلمه : dyadic
املای فارسی : دیدیک
اشتباه تایپی : یغشیهز
عکس dyadic : در گوگل

آیا معنی Dyadic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )