برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1330 100 1

dante


دانته (نویسنده ی ایتالیایی و مولف ((کمدی الهی)))

بررسی کلمه dante

اسم ( noun )
• : تعریف: an Italian poet; Dante Alighieri (1265-1321).

واژه dante در جمله های نمونه

1. dante saw many disembodied souls
دانته ارواح تن آزاد فراوانی را دید.

2. Dante died in exile from Florence.
[ترجمه ترگمان]دانته در تبعید از فلورانس درگذشت
[ترجمه گوگل]دانته در تبعید از فلورانس کشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Dante was the inspiration for my book on Italy.
[ترجمه ترگمان]دانته برای کتاب من در ایتالیا الهام‌بخش بود
[ترجمه گوگل]دانته الهام بخش کتاب من در ایتالیا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Most Italians venerate the name of Dante.
[ترجمه ترگمان]بیشتر ایتالیایی‌ها نام دانته را ستایش می‌کنند
[ترجمه گوگل]بیشتر ایتالیایی ها به نام دانته احترام می گذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The church is a short walk from Piazza Dante.
[ترجمه ترگمان]این کلیسا یک قدم کوتاه از (پیاتزا)است
[ترجمه گوگل]کلیسا یک پیاده روی کوتاه از پایتخت دانته است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه dante به انگلیسی

dante
• family name; male first name; dante alighieri (1265-1321), italian poet, author of the "divine comedy"
dante alighieri
• (1265-1321) italian poet, author of the "divine comedy"

dante را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
دانته
علی
ما معنی اسم دانته رو خواستیم نه این که دانته کیه یا چه کسی بوده :|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dante
کلمه : dante
املای فارسی : دانته
اشتباه تایپی : یشدفث
عکس dante : در گوگل

آیا معنی dante مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )