برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1278 100 1

dark blue


ابی سیر، سرمه ای

واژه dark blue در جمله های نمونه

1. The night deep dark blue eyes.
[ترجمه ترگمان]چشمان آبی تیره شب
[ترجمه گوگل]شب تاریک آبی تیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was wearing dark blue pants and a white sweater.
[ترجمه ترگمان]شلوار آبی تیره پوشیده بود و یک بلوز سفید پوشیده بود
[ترجمه گوگل]او شلوار آبی تیره و ژاکت سفید پوشانده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The town police wear dark blue uniforms and flat caps.
[ترجمه ترگمان]پلیس شهر یونیفرم آبی تیره و کلاه‌های صاف به تن می‌کند
[ترجمه گوگل]پلیس شهر لباس پوشیدن لباس های آبی تیره و کلاه های تخت را می پوشاند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The sky was dark blue and clear when the moon came up.
[ترجمه ترگمان]وقتی ماه بالا آمد، آسمان آبی و شفاف بود
[ترجمه گوگل]آسمان آبی و آبی روشن بود وقتی که ماه آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی dark blue در دیکشنری تخصصی

[نساجی] آبی سیر - بنفش

معنی کلمه dark blue به انگلیسی

dark blue
• deep blue

dark blue را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اکسیر ابی
اکسیر ابی
مهدی صباغ
رنگ آبی تیره
رنگ آبی پررنگ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dark blue
کلمه : dark blue
املای فارسی : درک بلوا
اشتباه تایپی : یشقن ذمعث
عکس dark blue : در گوگل

آیا معنی dark blue مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )