برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

day release program

day release program را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
برنامه آموزشی برای کارمندان به شکل مامور به تحصیل و یا مُنفَک از خدمت (یعنی کارمند می تواند تمام ساعت کاری روز خودش را به تحصیل و آموزش دیدن بپردازد ولی حقوقش را از شرکت و یا سازمانش دریافت کند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی day release program مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )