برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1292 100 1

debate

/dəˈbeɪt/ /dɪˈbeɪt/

معنی: بحی، مباحثه، مناظره، مذاکره، مذاکرات پارلمانی، مناظره کردن، مباحثه کردن، مطرح کردن، سر و کله زدن
معانی دیگر: بحث، گفتمان (بیان یا مبادله ی عقاید یا استدلال های دو یا چند طرف مقابل هم)، بگومگو، جر و بحث، بحث کردن، مورد بحث قرار دادن، گفتمان کردن، جر و بحث کردن، بگومگو کردن، صلاحدید کردن (به ویژه با خود)، سبک و سنگین کردن، تامل و تعمق کردن، (آموزش) علم و هنر مناظره و سخنوری، در کاوش، (مهجور) مجادله کردن، دعوا و مرافعه کردن، بحک، منازعه

بررسی کلمه debate

اسم ( noun )
(1) تعریف: a discussion of two opposing viewpoints, usu. in a formal meeting or assembly.
مترادف: deliberation, disputation
مشابه: argument, controversy, disagreement, discussion, dispute

- The debate in Congress over the issue of voting machines continues.
[ترجمه ترگمان] بحث در کنگره بر سر مساله ماشین‌های رای‌گیری ادامه دارد
[ترجمه گوگل] بحث در کنگره در مورد دستگاه های رای گیری همچنان ادامه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a formal, structured, and usu. public contest in which two speakers, or two teams of speakers, argue opposing viewpoints on a specific proposition.
مشابه: argumentation, competition, contest

- Tonight's debate will be on the topic of the future use of coal as an energy source.
[ترجمه ترگمان] بحث امشب در مورد استفاده آینده از زغال‌سنگ به عنوان یک منبع انرژی است
[ترجمه گوگل] بحث های امشب در مورد استفاده آینده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Their team argued brilliantly, and they won the debate easily.
[ترجمه ترگما ...

واژه debate در جمله های نمونه

1. The debate between the two candidates was heated.
بحث میان دو نامزد بالا گرفت

2. Debate in the U. S. Senate lasted for five days.
بحث در مجلس سنای آمریکا پنج روز طول کشید

3. Instead of shrieking at each other, the students decided to have a debate on the topic.
دانش اموزان تصمیم گرفتند به جای فریاد کشیدن، در مورد موضوع با هم بحث کنند

4. a debate team
تیم مناظره

5. interscholastic debate
مناظره‌ی میان دبیرستانی

6. the debate between the ancients and the moderns
بحث میان باستانیان و متاخرین

7. a four-way debate
بحث چهار نفره

8. a lively debate
بحث داغ

9. a spirited debate
یک بحث داغ

10. a tempestuous debate
بحث پر شور

11. a vehement debate
یک بحث پرشور

12. their fervid debate ended in a fight
بحث داغ آنها به زد و خورد کشید.

13. after a long debate
پس از بحث طولانی

14. they protracted ...

مترادف debate

بحی (اسم)
quarrel , brabble , debate , altercation , discussion , argument , argumentation , controversy , jangle , contestation , polemics
مباحثه (اسم)
discourse , contention , debate , discussion , argument , controversy , disputation
مناظره (اسم)
dispute , debate , discussion , argument , argumentation , disputation , contestation
مذاکره (اسم)
talk , consultation , debate , discussion , parley , conference , colloquy , negotiation , interview
مذاکرات پارلمانی (اسم)
debate
مناظره کردن (فعل)
debate
مباحثه کردن (فعل)
dispute , debate , dissert
مطرح کردن (فعل)
consider , debate , moot , discuss , table , bring up , propound , expose to discussion
سر و کله زدن (فعل)
dispute , argue , altercate , bicker , argufy , debate

معنی عبارات مرتبط با debate به فارسی

دفاع درمناظره

معنی کلمه debate به انگلیسی

debate
• argument; discussion
• argue; discuss; consider
• a debate is a discussion in which people express different opinions about a subject.
• when people debate something, they discuss it fairly formally, putting forward different views.
• if you debate what to do, you think about possible courses of action before deciding what to do.
• if something is open to debate, it has not been proved to be true or has not been firmly decided upon.
acrimonious debate
• bitter dispute
futile debate
• useless argument
public debate
• formal disputation (usually followed by a vote)
tv debate
• discussion or debate which is televised
useless debate
• argument that has no productive outcome

debate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد مصلحی
To debate is to seriously discuss something with someone
Angel
جر و بحث کردن
زرابی
مجادله
میثم سراوانی
Formal discussion
فرهنگ
گفت و شنود
aram
با خود فکر کردن
بهار ص
A matter of/for debate

اصطلاحی ست برای بیان"موضوعی که مردم درباره آن اختلاف نظر دارند و بحث میکنند"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی debate
کلمه : debate
املای فارسی : دبت
اشتباه تایپی : یثذشفث
عکس debate : در گوگل

آیا معنی debate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )