برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1317 100 1

declare oneself


موضع خود را (مثلا برله یا برعلیه) آشکار کردن

معنی کلمه declare oneself به انگلیسی

declare oneself
• show one's hand to the other players (cards); express an opinion
declare oneself as a party
• announce one's intent to form a political party

declare oneself را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی declare oneself
کلمه : declare oneself
املای فارسی : دکلره انسلف
اشتباه تایپی : یثزمشقث خدثسثمب
عکس declare oneself : در گوگل

آیا معنی declare oneself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )