برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

dedicated to the memory of

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر محمدرضا ایوبی صانع
پیشکش به خاطر...(نام شخص یا ضمیرو مانند آن )-اصطلاحاً استفاده می گردد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی dedicated to the memory of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )