برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1276 100 1

defense attorney

واژه defense attorney در جمله های نمونه

1. The defense attorney argued that the judge should declare a mistrial .
[ترجمه ترگمان]وکیل‌مدافع مدعی شد که قاضی باید محاکمه نادرست را اعلام کند
[ترجمه گوگل]وکیل مدافع ادعا کرد که قاضی باید مدعی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The defense attorney phrased his summation at last.
[ترجمه ترگمان]دادستان وکلای مدافع در آخر حاصل جمع شد
[ترجمه گوگل]وکیل مدافع به طور خلاصه در جمع خود قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. At the trial, defense attorney Neal gambled by calling no defense witnesses.
[ترجمه ترگمان]در دادگاه، وکیل‌مدافع، نیل، با تماس از شاهدها شروع به قمار کرد
[ترجمه گوگل]در دادگاه، وکیل مدافع حقوق نیل، با فراخواندن هیچ شاهد دفاعی، قضاوت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Morgan is a well-known defense attorney.
[ترجمه ترگمان]مورگان یکی از وکلای مدافع معروف است
[ترجمه گوگل]مورگان یک وکیل مدافع معروف است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه defense attorney به انگلیسی

defense attorney
• defense lawyer, defendant's lawyer (law)

defense attorney را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
وکیل مدافع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی defense attorney مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )