انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 889 100 1

واژه deliberation در جمله های نمونه

1. such decisions require much deliberation
ترجمه اینگونه تصمیمات نیاز به غور و بررسی فراوان دارد.

2. Take time for deliberation; hste spoils everything.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تامل کنید، همه چیز را از بین ببرید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمان برای مشورت بخرید hste همه چیز را خراب می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. After long deliberation, they decided not to buy.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفتند بخرند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعد از بحث و جدل، تصمیم گرفتند که خرید نکنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. After much deliberation, a decision was reached.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از مشورت بسیار، تصمیمی گرفته شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعد از مشورت زیاد تصمیم گرفتیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. After careful deliberation, it was agreed to abandon the project.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از مشورت دقیق، موافقت شد که پروژه را رها کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از مشورت دقیق، موافقت کرد که پروژه را ترک کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. She spoke with force and deliberation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با زور و تامل صحبت می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او با زور و مشورت صحبت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. After much deliberation, she decided to accept their offer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بعد از مشورت بسیار، تصمیم گرفت پیشنهاد آن‌ها را بپذیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از بحث و جدل، تصمیم گرفت پیشنهاد خود را بپذیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. After much deliberation, first prize was awarded to Derek Murray.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از مشورت‌های بسیار، جایزه اول به درک ماری اهدا شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از بحث و جدال، جایزه اول به Derek Murray اعطا شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. With slow deliberation, he tore the letter into pieces.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با کمی تامل نامه را پاره کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با اندوه آگاهانه، نامه را به قطعات تقسیم کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. What was the result of your deliberation?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس the چه بود؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه بحث شما چیست؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. After ten hours of deliberation, the jury returned a verdict of 'not guilty'.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیات‌منصفه پس از ده ساعت مشورت حکم محکومیت خود را صادر کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از ده ساعت مشورت، هیئت منصفه حکم 'گناهکار' را صادر کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. She signed her name with great deliberation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او نام او را با تامل بسیار امضا کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نام او را با مشورت عالی امضا کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. They reached a verdict after hours of deliberation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از ساعت مشورت به رای دادگاه رسیدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعد از ساعت کار، به حکم رسیدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Time and the most careful deliberation of the issues raised are available in the House of Lords.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمان و the مسائل مطرح در مجلس اعیان در دسترس هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زمان و مراقبت دقیق از مسائل مطرح شده در مجلس لرد ها در دسترس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. After hours of deliberation the court failed to rule on the constitutionality of Mr Yeltsin's measures.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از ساعت‌ها تامل، دادگاه نتوانست در مورد قانونی بودن اقدامات آقای یلتسین، قانونی به عمل آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از ساعتها بحث بر سر قانون اساسی اقدامات آقای یلتسین، دادگاه تصمیم نگرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف deliberation

مشورت (اسم)
counsel , advice , consultation , deliberation , advisement , rede
تامل (اسم)
indecision , deliberation , advisement , reflection , contemplation , hesitation
اندیشه (اسم)
deliberation , opinion , reflection , thought , anxiety , worry , idea , solicitude , notion , device , meditation , plan , reflexion , mentality
خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
غور (اسم)
bottom , deliberation , contemplation , depth , diving , deep thinking , dive
شور (اسم)
deliberation , emotion , excitement , frenzy , passion , rapture , sensation , craze , phrensy
بررسی (اسم)
study , deliberation , discussion , survey , check , handling , scrutiny , checking
سنجش (اسم)
comparison , consideration , deliberation , evaluation , measurement

معنی کلمه deliberation به انگلیسی

deliberation
• careful consideration; discussion, formal consultation
• deliberation is careful consideration of a subject.
• if you do something with deliberation, you do it slowly and carefully.
• deliberations are formal discussions; a formal use.
continuity of the deliberation
• managing of a debate from beginning to end

deliberation را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی deliberation

ebitaheri@gmail.com ٢١:٠١ - ١٣٩٨/٠١/١٥
چاره‌اندیشی

هم‌فکری
|

پیشنهاد شما درباره معنی deliberationنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deliberation
کلمه : deliberation
املای فارسی : دلیبرتین
اشتباه تایپی : یثمهذثقشفهخد
عکس deliberation : در گوگل


آیا معنی deliberation مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )