برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1285 100 1

delightful

/dəˈlaɪtfəl/ /dɪˈlaɪtfəl/

معنی: دلپذیر، لذت بخش، دلپسند، دلفروز، خوشی اور
معانی دیگر: شادی انگیز، دلشاد کننده، طرب انگیز، بسیار خوشایند

واژه delightful در جمله های نمونه

1. a delightful book
یک کتاب بسیار دلپذیر

2. a delightful meal
غذای دلچسب

3. persian poetry is delightful
شعر فارسی شیرین است.

4. she ended her talk with a delightful quip
سخنان خود را با یک بذله‌ی شیرین به پایان رساند.

5. Each life likely is one full and the delightful fruit.
[ترجمه ترگمان]هر زندگی یک میوه پر از میوه و میوه است
[ترجمه گوگل]هر زندگی احتمالا یک میوه کامل و دلپذیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. His latest book is a delightful children's tale about talking animals.
[ترجمه ترگمان]آخرین کتابش درباره حیوانات صحبت می‌کند
[ترجمه گوگل]آخرین کتاب او داستان طلایی کودکان درباره صحبت کردن با حیوانات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The old city is a delightful maze for the modern tourist.
[ترجمه ترگمان]شهر قدیمی برای یک توریست مدرن چیز جالبی است
[ترجمه گوگل]شهر قدیمی یک پیچ و خم لذت بخش برای توریستی مدرن است
[ترجمه شم ...

مترادف delightful

دلپذیر (صفت)
pleasant , nice , handsome , agreeable , mellow , graceful , scrumptious , amiable , lovely , loved , bonnie , bonny , gracious , placable , euphonious , euphonic , melodic , palatable , delightful , melodious , kindly
لذت بخش (صفت)
pleasurable , delightful , enjoyable , felicific
دلپسند (صفت)
nice , exquisite , delightful
دلفروز (صفت)
delightful
خوشی اور (صفت)
delightful , felicific , gladsome

معنی کلمه delightful به انگلیسی

delightful
• enjoyable, pleasant
• someone or something that is delightful is very pleasant.

delightful را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
خوشحال کننده
علیرضا طاهرخانی
دلپذیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی delightful
کلمه : delightful
املای فارسی : دلیقتفول
اشتباه تایپی : یثمهلافبعم
عکس delightful : در گوگل

آیا معنی delightful مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )